EXPERIENCE - A SONG TO LEARN 17

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.249
EXPERIENCE
Diana Ross - 1985


See me loving you
Xem em thương anh
A fool without a lover
Một con ngốc không một mảnh tình
How can that possibly be
Sao đời nỡ trớ trêu như vậy
Maybe you can show me why
Có lẽ anh cho em thấy tại sao
I shiver when you're closer
Em rùng mình khi anh ở cận
I remember your touch without it
Khị anh xa mãi nhớ lúc gần
Let me drown in your ecstasy
Cho em đắm trong ngất ngây hạnh phúc
It's got to be do or die
Dù chỉ một lần chết cũng cam

Don't tell me love is just one night
Đừng bảo em tình chỉ một đêm
I know it's not true
Dẫu em biết tình là không thật
There should be someone there to catch you
Chắc giờ ngoài đó, có người cuốn mất anh đi
When the rain falls
Khi mưa lắc rắc
And you can turn away my heaven
Để anh ngoảnh mặt thiên đàng của em
And maybe I was wrong
Và có lẽ em đã sai
I depended on the inner voice of
Vì mãi sống theo tiếng lòng suy diễn

Experience, or just imagination
Trãi nghiệm miên man, hay chỉ nỗi lòng vọng tưởng
Whatever you believe in, you can lose
Dẫu anh tin gì rồi anh cũng mất
And one way or the other, we can find
Dù lối nọ đường kia mình cũng tìm về
Another world we can run away to
Một thế giới mình cùng nhau nương náu
I'm living for the
Em đang sống cho từng kỷ niệm

Experience, is only what you make it
Là duy nhất những gì anh tạo dựng
You live forever but you never know
Anh sống lâu nhưng đời nào anh biết
That somebody loves you
Rằng có người tha thiết yêu anh
And when the sky is open
Và khi trời xanh rộng mở
Fly away lovers can share
Chung một khung trời tình chắp cánh bay
I'll be there
Em chờ anh nơi ấy

And you can make the earth move
Và anh làm đất lở trời long
You can take me with no struggle
Mang mất em đi không hề gắng sức
Lead me through your mystical dreams
Đưa em qua bao giấc mộng hão huyền
Show me what you are
Cho em biết đó là anh
And we can make the wind blow
Và ta cùng làm mưa làm gió
You're the power and I'm in it
Anh có quyền năng, tiếp mãnh lực trong em
You can be the fire I start
Để em nhen trong anh ngọn lửa
I want your heart!
Mở cửa trái tim

And let there be a story when the stories are told
Để lại nơi ấy chuyện tình mà đời sau nghe kể
I need to hear you say you love me when the night falls
Để em nghe anh nói anh thương lúc đêm rụng đêm rơi
We may never go to heaven but one thing that is sure
Bởi hai đứa thiên đàng không chứa, nhưng chắc một điều
You can not ignore
Anh không thể làm ngơ
I'll make it more than
Em sẽ hóa ra nhiều hơn cả

Experience is not imagination
Trãi nghiệm không là ảo vọng viễn vông
You get what you believe in if you choose
Nếu đã chọn, anh sẽ có điều anh tin tưởng
Somebody loves you
Người đó thương anh
I couldn't get no higher
Không thể không vút cao tận trời
Fly away lovers can share
Bay về nơi nhân tình chung phần số
And we'll be there
Vùng trời đó mình có nhau

Experience is not imagination
Trãi nghiệm không là ảo vọng viễn vông
You get what you believe in if you choose
Nếu đã chọn, anh sẽ có điều anh tin tưởng
And one way or the other
Dẫu lối nọ đường kia
We can find another world we can run away to
Rồi cũng tìm ra cõi, nơi đôi mình lánh khỏi nhân gian
And I love you
Em càng thương anh

Experience is only what you make it
Trãi nghiệm chỉ là điều anh kiến tạo
You come together when you let yourself go
Mình đến cùng nhau khi bản ngã đi xa
And somebody loves you
Vẫn có người yêu anh tha thiết
I couldn't get no higher
Không thể không vút cao tận trời
Fly away lovers can share
Bay về nơi nhân tình chung phần số
And we'll be there
Vùng trời đó mình có nhau

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 

Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top