Danh Sách Tổng Thơ Ký Liên Hiệp Quốc

SanhVienDaiHoc

Thành viên
Tham gia
23/9/2022
Bài viết
0
Danh Sách Tổng Thơ Ký Liên Hiệp Quốc

Tong-Tho-Ky-Lien-Hiep-Quoc.jpg



1. Trygve Lie (Na Uy, Sanh: 16/7/1890, Mất: 30/12/1968, Năm Đương-Chức: 1946-1952)


2. Dag Hammarskjöld (Thụy Điển, Sanh: 29/7/1905, Mất: 18/9/1961, Năm Tại-Chức: 1953-1961)


3. U Thant (Myanmar, Sanh: 22/1/1909, Mất: 25/11/1974, Năm Tại Nhiệm: 1961-1971)


4. Kurt Waldheim (Áo, Sanh: 21/12/1918, Mất: 14/6/2007, Năm Đương-Chức: 1972-1981)


5. Javier Perez de Cuellar (Peru, Sanh: 19/1/1920, Mất: ngày 4/3/2020, Năm Tại-Chức: 1982-1991)


6. Boutros Boutros-Ghali (Ai Cập, Sanh: 14/11/1922, Mất: 16/2/2016, Năm Đương-Chức: 1992-1996)


7. Kofi Annan (Ghana, Sanh: ngày 8/4/1938, Mất: 18/8/2018, Năm Tại-Chức: 1997-2006)


8. Ban Ki-moon (Đại Hàn, Sanh: 13/6/1944, Năm Đương-Chức: 2007-2016)


Tổng Thơ Ký LHQ đương nhiệm: ông António Guterres đến từ Bồ Đào Nha, nhậm chức tháng 1/2017. LHQ đặt trụ-sở chánh hay tổng-hành-dinh tại New York City.


Headquarters of the United Nations - Trụ Sở Chánh/Tổng Hành Dinh Liên Hiệp Quốc


(Theo web site Tổng Thơ-Ký Liên-Hiệp-Quốc: https :/ /www. un. org/sg/en/content/former-secretaries-general.)
 
Quay lại
Top