Chỉ báo Triple Exponential Average (TRIX)

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Triple Exponential Average (TRIX) là chỉ báo sử dụng để nhận biết sự phân kỳ và những trạng thái quá mua hay quá bán, đồng thời chỉ báo này cũng cho những tín hiệu mua và bán khá chính xác. TRIX rất hữu dụng vì nó đã được lọc và loại bỏ những tín hiệu nhiễu do xu hướng ngắn hạn gây ra.
trix1.png
  • Tín hiệu mua: Mua khi TRIX cắt và nằm trên đường zero.
  • Tín hiệu bán: Bán khi TRIX cắt và nằm dưới đường zero.
Nên sử dụng những tín hiệu mua và bán trên để nhảy vào thị trường hoặc để tối ưu hoá lợi nhuận. Nhà đầu tư cũng có thể quyết định thoát khỏi thị trường khi TRIX đang ở vùng quá mua và bắt đầu có hướng di chuyển về hướng zero. Tương tự như vậy, nhà đầu tư có thể nhảy vào thị trường trong thời gian ngắn khi TRIX đang ở vùng quá bán và bắt đầu có hướng di chuyển về đường zero.

Sự phân kỳ của TRIX
TRIX sử dụng rất hiệu quả để nhận biết sự phân kỳ cũng như để xác nhận xu hướng giá.
trix2.png
  • Xác nhận xu hướng giá: TRIX tăng và đường giá cũng tăng. Tương tự, TRIX giảm và đường giá cũng giảm.
  • Có sự phân kỳ: TRIX tăng hoặc bình thường nhưng đường giá lại giảm, hoặc TRIX giảm hay bình thường nhưng đường giá lại tăng.
TRIX loại bỏ được bức màn che bên ngoài do những dao động ngắn hạn gây ra, nó là công cụ rất có giá trị để nhận định xu hướng trung và dài hạn. Khi xảy ra phân kỳ giữa TRIX và đường giá thì đây là những tín hiệu mua bán hay đảo chiều khá chắc chắn.
Theo hocchungkhoan
 
×
Top Bottom