Câu hỏi và bài tập kinh tế vĩ mô 1

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
câu hỏi và bài tập kinh tế vĩ mô 1
Nội dung tài liệu
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tai liệu gồm câu hỏi của 8 chương và bài tập

Trích dẫn :
KenhSinhVien-untitled-2.jpg

St
Chúc các bạn học tốt
 

Đính kèm

 • Bai_Tap_Kinh_Te_Vi_Mo_1-_TS_L_.rar
  145,6 KB · Lượt xem: 3.635
Hiệu chỉnh:
Bài tập tham khảo kinh tế vĩ mô
CHƯƠNG 3: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
Đề bài: Làm rõ luận điểm cho rằng bên cạnh xu hướng lạc quan về tốc độ tăng trưởng cao là nguy cơ tụt hậu .

Qui mô của một nền kinh tế thể hiện bằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hoặc tổng sản phẩm quốc gia (GNP), hoặc tổng sản phẩm bình quân đầu người hoặc thu nhập bình quân đầu người (Per Capita Income, PCI).
Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng của GDP hoặc GNP hoặc thu nhập bình quân đầu người trong một thời gian nhất định. Tăng trưởng kinh tế thể hiện sự thay đổi về lượng của nền kinh tế. Tuy vậy ở một số quốc gia, mức độ bất bình đẳng kinh tế tương đối cao nên mặc dù thu nhập bình quân đầu người cao nhưng nhiều người dân vẫn sống trong tình trạng nghèo khổ


Ta phải nhắc lại GDP hay GNP là gì?
Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Products, GDP) hay tổng sản sản phẩm trong nước là giá trị tính bằng tiền của tất cả sản phẩm và dịch vụ cuối cùng được sản xuất, tạo ra trong phạm vi một nền kinh tế trong một thời gian nhất định (thường là một năm tài chính).
...................


St
Chúc các bạn học tốt
 

Đính kèm

 • kinh te vi mo.rar
  54,6 KB · Lượt xem: 962
Hiệu chỉnh:
Bài tập kinh tế vĩ mô - trắc nghiệm và tự luận

1. hãy dùng mô hình đường AD-AS phân tích ảnh hưởng các nhân tố sau tới gia cả, sản lượng, việc làm của nền kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn. Vẽ đồ thị minh họa. a. Tổng công ty điện lực quyết định tăng gia điện. b. Được mùa được mùa nhờ thời tiết thuận lợi. c. Chính phủ quyết định mở con đường xuyên việt. d. Các doanh nghiệp tăng cường đầu tư mới. e. Đưa giống mới vào sản xuất đại trà. f. Ảnh hưởng bệnh SARS. g. Xảy ra đại dịch cúm gia cầm.
h. Chính phủ quyết định tăng mức tiền lương tối thiểu.
2. có các hóa đơn bán hàng của công ty dệt 8/3 như sau:
a. Bán lẻ qua hệ thống cửa hàng giới thiệu Sp của công ty 10.000met1 vải.
b. Xuất khẩu sang Nhật 20.000 mét vải.
c. Bán chocong6 ty may Thăng Long 15.000 mét vải. Hỏi: Trị giá hóa đơn nào được tính vào GDP của Việt Nam trong năm ? Vì sao?
3. GDP tính theo giá thị trường của một nền kinh tế bằng 880 nghìn tỷ đồng. Thuế gián thu là 10% giá trị hàng hóa dịch vụ, khấu hao là 100 nghìn tỷ đồng. Hãy cho biết thu nhập quốc dân của nền kinh tế đó. Hãy giải thích cách tính. Tại sao thuế gián thu lại được đưa vào tính toán.
...............
ST
 

Đính kèm

 • bai-tap-kinh-te-vi-mo.rar
  1,2 MB · Lượt xem: 7.489
Hiệu chỉnh:
câu hỏi và bài tập kinh tế vĩ mô trường Học viện tài chính

Tác giả : Phan Thế Công
Nội dung :
-Câu hỏi tự luận 5 chương
-Bài tập
ST
Chúc các bạn học tốt
 

Đính kèm

 • cau_hoi_on_tap_va_bai_tap_kinh_te_hoc_vi_mo_4951.zip
  299 KB · Lượt xem: 1.047
Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô – ĐH Công nghiệp
St
Chúc các bạn học tốt
 

Đính kèm

 • cau_hoi_trac_nghiemktvm_4317.rar
  184 KB · Lượt xem: 422
BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ

1. hãy dùng mô hình đường AD-AS phân tích ảnh hưởng các nhân tố sau tới gia cả, sản lượng, việc làm của nền kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn. Vẽ đồ thị minh họa.
a. Tổng công ty điện lực quyết định tăng gia điện.
b. Được mùa được mùa nhờ thời tiết thuận lợi.
c. Chính phủ quyết định mở con đường xuyên việt.
d. Các doanh nghiệp tăng cường đầu tư mới.
e. Đưa giống mới vào sản xuất đại trà.
f. Ảnh hưởng bệnh SARS.
g. Xảy ra đại dịch cúm gia cầm.

h. Chính phủ quyết định tăng mức tiền lương tối thiểu.

2. có các hóa đơn bán hàng của công ty dệt 8/3 như sau:
a. Bán lẻ qua hệ thống cửa hàng giới thiệu Sp của công ty 10.000met1 vải.
b. Xuất khẩu sang Nhật 20.000 mét vải.
c. Bán chocong6 ty may Thăng Long 15.000 mét vải.
Hỏi: Trị giá hóa đơn nào được tính vào GDP của Việt Nam trong năm ? Vì sao?

3. GDP tính theo giá thị trường của một nền kinh tế bằng 880 nghìn tỷ đồng. Thuế gián thu là 10% giá trị hàng hóa dịch vụ, khấu hao là 100 nghìn tỷ đồng. Hãy cho biết thu nhập quốc dân của nền kinh tế đó. Hãy giải thích cách tính. Tại sao thuế gián thu lại được đưa vào tính toán.

4. Những khoảng sau có được tính vào GDP quốc gia không? Vì sao?
a. Lương của công chức
b. Trợ cấp hưu trí
c. Lãi tiền gửi ngân hàng
d. Cước thuế bao điện thoại trả cho bưu điện
e. Chính phủ trợ cấp cho đồng bào lũ lụt

.........
ST
 

Đính kèm

 • KTVM.doc
  1,2 MB · Lượt xem: 536
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top