BILLIE JEAN (Vietsub) Michael Jackson

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.262
BILLIE JEANMichael Jackson
Two Grammy Awards And An American Music Award

She was more like a beauty queen from a movie scene
Nàng tựa như nữ hoàng sắc đẹp trên màn bạc
I said, "Don't mind, but what do you mean, I am the one
Ta tỏ, “ Phiền chi, nhưng ý em hẳn người ấy là ta
Who will dance on the floor in the round?"
Người sẽ dìu em trên sàn?”
She said I am the one who will dance on the floor in the round
Nàng ngỏ chính ta người ấy đưa bước nàng trên vũ khán

She told me her name was Billie Jean
Nàng bảo ta nàng là Billie Jean
As she caused a scene
Khi nàng ló dạng
Then every head turned with eyes that dreamed of being the one
Mọi cặp mắt xoay sang mơ thành bạn nhảy
Who will dance on the floor in the round
Kẻ dìu nàng trên vũ khán

People always told me, "Be careful of what you do
Ta luôn được răn, “Cẩn thận cái mình làm
And don't go around breaking young girls' hearts"
Và đừng dạo quanh để làm tim gái tơ tan nát.”
And mother always told me, "Be careful of who you love
Mẹ mãi dạy, “ Bảo trọng với người con thương
And be careful of what you do, 'cause the lie becomes the truth"
Và cẩn tắc cái con làm, vì dối dang sẽ hóa hình sự thật

Billie Jean is not my lover
Billie Jean không phải người tình
She's just a girl who claims that I am the one
Chỉ là cô gái cho ta là kẻ đó
But the kid is not my son
Thằng nhỏ cũng chẳng phải con
She says I am the one, but the kid is not my son
Nàng buộc ta là cha nó, nhưng cu tèo không phải con ta

For forty days and for forty nights, the law was on her side
Qua 40 ngày và 40 đêm, luật lại đứng về bên tố
But who can stand when she's in demand?
Nhưng ai chịu nỗi khi nàng là đa số
Her schemes and plans
Ô, mưu sự tại nhân
'Cause we danced on the floor in the round
Vì ta đã dìu nhau trên vũ khán

So take my strong advice, just remember to always think twice
Vậy nhớ mãi ta khuyên, luôn nhớ uốn lưỡi 7 lần
(Don't think twice) Do think twice! (hoo)
Đừng nghĩ quẫn. Nhớ 7 lần

She told my baby we'd danced till three,
Nàng bảo ta em bé, từ buổi khiêu vũ, giờ đã lên ba
Then she looked at me
Rồi nàng nhìn ta
Then showed a photo of a baby crying,
Tấm hình bé đang khóc nàng khoe ra
His eyes were like mine (oh no)
Mắt nó giống mắt ta (ôi không)
'Cause we danced on the floor in the round, baby
Vì mình đã dìu nhau trên vũ khán, cưng à

People always told me, "Be careful of what you do
Ta luôn được răn, “Cẩn thận cái mình làm
And don't go around breaking young girls' hearts"
Và đừng dạo quanh để làm tim gái tơ tan nát.”
She came and stood right by me
Nàng đến và đứng cạnh bên ta
Then the smell of sweet perfume
Hương thoảng mùi thơm của nước hoa
This happened much too soon
Thế là quá sớm chuyện xảy ra
She called me to her room
Vào phòng nàng, nàng gọi ta

Billie Jean is not my lover
Billie Jean không phải người tình
She's just a girl who claims that I am the one
Chỉ là cô gái cho ta là kẻ đó
But the kid is not my son
Thằng nhỏ cũng chẳng phải con
She says I am the one, but the kid is not my son
Nàng buộc ta là cha nó, nhưng cu tèo không phải con ta
She says I am the one, but the kid is not my son
Nàng buộc ta là cha nó, nhưng cu tèo không phải con ta
Billie Jean is not my lover
Billie Jean không phải người tình
She's just a girl who claims that I am the one
Chỉ là cô gái cho ta là kẻ đó
But the kid is not my son
Thằng nhỏ cũng chẳng phải con
She says I am the one, but the kid is not my son
Nàng buộc ta là cha nó, nhưng cu tèo không phải con ta
She says I am the one (You know what you did)
Nàng buộc ta chính là cha (Anh biết cái anh làm chứ)
She says he is my son (Breaking my heart babe)
Nàng ép cu tèo là con ta (Tan nát cõi lòng, cưng à)
She says I am the one
Nàng phán ta chính là cha
Billie Jean is not my lover
Billie Jean không phải người tình
Billie Jean is not my lover
Người tình không phải Billie Jean

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 
Hiệu chỉnh:
BILLIE JEAN (Lời Dịch Anh Việt) Michael Jackson
 
BILLIE JEAN (Vietsub) Michael Jackson
 
×
Quay lại
Top