Bán tập thể tầng 3 Vĩnh Hồ, Đống Đa, 2 phòng ngủ 1,4 tỷ.

tinhhuyen1

Thành viên
Tham gia
8/4/2013
Bài viết
0
Bán tập thể tầng 3 Vĩnh Hồ, Đống Đa, 2 phòng ngủ 1,4 tỷ.
dt sổ đỏ 34,6 m2, thực tế 52m2, 1 phòng khách rộng, 2 phòng ngủ, trước mặt có sân chung rộng, nhà thoáng trước thoáng sau, gần chợ, trường học, bệnh viện, sổ đỏ chính chủ.
Giá bán 1,4 tỷ. sđcc
LH: chị Huyền 0918.018.691
Bán tập thể tầng 3 Vĩnh Hồ, Đống Đa, 2 phòng ngủ 1,4 tỷ.
dt sổ đỏ 34,6 m2, thực tế 52m2, 1 phòng khách rộng, 2 phòng ngủ, trước mặt có sân chung rộng, nhà thoáng trước thoáng sau, gần chợ, trường học, bệnh viện, sổ đỏ chính chủ.
Giá bán 1,4 tỷ. sđcc
LH: chị Huyền 0918.018.691
Bán tập thể tầng 3 Vĩnh Hồ, Đống Đa, 2 phòng ngủ 1,4 tỷ.
dt sổ đỏ 34,6 m2, thực tế 52m2, 1 phòng khách rộng, 2 phòng ngủ, trước mặt có sân chung rộng, nhà thoáng trước thoáng sau, gần chợ, trường học, bệnh viện, sổ đỏ chính chủ.
Giá bán 1,4 tỷ. sđcc
LH: chị Huyền 0918.018.691
Bán tập thể tầng 3 Vĩnh Hồ, Đống Đa, 2 phòng ngủ 1,4 tỷ.
dt sổ đỏ 34,6 m2, thực tế 52m2, 1 phòng khách rộng, 2 phòng ngủ, trước mặt có sân chung rộng, nhà thoáng trước thoáng sau, gần chợ, trường học, bệnh viện, sổ đỏ chính chủ.
Giá bán 1,4 tỷ. sđcc
LH: chị Huyền 0918.018.691
Bán tập thể tầng 3 Vĩnh Hồ, Đống Đa, 2 phòng ngủ 1,4 tỷ.
dt sổ đỏ 34,6 m2, thực tế 52m2, 1 phòng khách rộng, 2 phòng ngủ, trước mặt có sân chung rộng, nhà thoáng trước thoáng sau, gần chợ, trường học, bệnh viện, sổ đỏ chính chủ.
Giá bán 1,4 tỷ. sđcc
LH: chị Huyền 0918.018.691
Bán tập thể tầng 3 Vĩnh Hồ, Đống Đa, 2 phòng ngủ 1,4 tỷ.
dt sổ đỏ 34,6 m2, thực tế 52m2, 1 phòng khách rộng, 2 phòng ngủ, trước mặt có sân chung rộng, nhà thoáng trước thoáng sau, gần chợ, trường học, bệnh viện, sổ đỏ chính chủ.
Giá bán 1,4 tỷ. sđcc
LH: chị Huyền 0918.018.691
Bán tập thể tầng 3 Vĩnh Hồ, Đống Đa, 2 phòng ngủ 1,4 tỷ.
dt sổ đỏ 34,6 m2, thực tế 52m2, 1 phòng khách rộng, 2 phòng ngủ, trước mặt có sân chung rộng, nhà thoáng trước thoáng sau, gần chợ, trường học, bệnh viện, sổ đỏ chính chủ.
Giá bán 1,4 tỷ. sđcc
LH: chị Huyền 0918.018.691Bán tập thể tầng 3 Vĩnh Hồ, Đống Đa, 2 phòng ngủ 1,4 tỷ.
dt sổ đỏ 34,6 m2, thực tế 52m2, 1 phòng khách rộng, 2 phòng ngủ, trước mặt có sân chung rộng, nhà thoáng trước thoáng sau, gần chợ, trường học, bệnh viện, sổ đỏ chính chủ.
Giá bán 1,4 tỷ. sđcc
LH: chị Huyền 0918.018.691
Bán tập thể tầng 3 Vĩnh Hồ, Đống Đa, 2 phòng ngủ 1,4 tỷ.
dt sổ đỏ 34,6 m2, thực tế 52m2, 1 phòng khách rộng, 2 phòng ngủ, trước mặt có sân chung rộng, nhà thoáng trước thoáng sau, gần chợ, trường học, bệnh viện, sổ đỏ chính chủ.
Giá bán 1,4 tỷ. sđcc
LH: chị Huyền 0918.018.691
Bán tập thể tầng 3 Vĩnh Hồ, Đống Đa, 2 phòng ngủ 1,4 tỷ.
dt sổ đỏ 34,6 m2, thực tế 52m2, 1 phòng khách rộng, 2 phòng ngủ, trước mặt có sân chung rộng, nhà thoáng trước thoáng sau, gần chợ, trường học, bệnh viện, sổ đỏ chính chủ.
Giá bán 1,4 tỷ. sđcc
LH: chị Huyền 0918.018.691
Bán tập thể tầng 3 Vĩnh Hồ, Đống Đa, 2 phòng ngủ 1,4 tỷ.
dt sổ đỏ 34,6 m2, thực tế 52m2, 1 phòng khách rộng, 2 phòng ngủ, trước mặt có sân chung rộng, nhà thoáng trước thoáng sau, gần chợ, trường học, bệnh viện, sổ đỏ chính chủ.
Giá bán 1,4 tỷ. sđcc
LH: chị Huyền 0918.018.691Bán tập thể tầng 3 Vĩnh Hồ, Đống Đa, 2 phòng ngủ 1,4 tỷ.
dt sổ đỏ 34,6 m2, thực tế 52m2, 1 phòng khách rộng, 2 phòng ngủ, trước mặt có sân chung rộng, nhà thoáng trước thoáng sau, gần chợ, trường học, bệnh viện, sổ đỏ chính chủ.
Giá bán 1,4 tỷ. sđcc
LH: chị Huyền 0918.018.691
 
×
Top Bottom