Bản quyền Minitab: Mọi thứ bạn cần biết

Sagitran

Banned
Tham gia
9/2/2023
Bài viết
0
Bản quyền phần mềm là gì?

Bản quyền phần mềm là sự bảo vệ pháp lý cấp cho chủ sở hữu chương trình phần mềm các quyền độc quyền đối với việc sử dụng và phân phối chương trình đó. Bảo vệ bản quyền áp dụng cho cả mã nguồn và mã đối tượng của chương trình phần mềm. Đây là một hình thức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nhằm đảm bảo rằng chủ sở hữu có thể kiểm soát cách sử dụng và phân phối phần mềm của họ.


Bản quyền phần mềm thống kê Minitab

Minitab LLC
là chủ sở hữu của phần mềm thống kê Minitab và phần mềm này được bảo vệ bởi luật bản quyền. Do đó, người dùng Minitab chính hãng phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận cấp phép. Trong đó giấy phép (licenses) bản quyền Minitab là là một thỏa thuận pháp lý giữa Minitab LLC và người dùng phần mềm.

Giấy phép bản quyền Minitab cho phép người dùng cài đặt và sử dụng phần mềm thống kê Minitab trên (các) máy tính của họ. Giấp phép nêu rõ cách sử dụng phần mềm, bao gồm số lượng người dùng được phép sử dụng phần mềm, cách cài đặt và kích hoạt phần mềm cũng như cách sao chép và phân phối phần mềm.Một số lưu ý về bản quyền phần mềm Minitab

1. Không sử dụng, phân phối phần mềm Minitab trái phép


Chỉ những người dùng được ủy quyền mới được phép sử dụng phần mềm. Sử dụng hoặc phân phối trái phép phần mềm là vi phạm luật bản quyền.


2. Cách lấy giấy phép Phần mềm thống kê Minitab

Để có được giấy phép phần mềm Minitab chính hãng, bạn cần truy cập trang web Minitab hoặc liên hệ với nhà phân phối phần mềm minitab chính thức tại Việt Nam và chọn loại giấy phép phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Sau đó, bạn sẽ cần cung cấp một số thông tin về bản thân hoặc tổ chức của mình để đăng ký mua bản quyền Minitab.

Khi bạn đã hoàn tất quá trình cấp phép, bạn sẽ nhận được mã cấp phép mà bạn có thể sử dụng để kích hoạt phần mềm. Bạn cũng sẽ nhận được thông tin về cách tải xuống và cài đặt phần mềm trên (các) máy tính của mình.


3. Gia hạn giấy phép Phần mềm thống kê Minitab của bạn

Giấy phép bản quyền phần mềm Minitab thường có hiệu lực trong một năm. Để tiếp tục sử dụng phần mềm sau khi giấy phép hết hạn, bạn cần gia hạn giấy phép của mình. Bạn sẽ nhận được lời nhắc gia hạn giấy phép của mình trước khi giấy phép hết hạn.

Để gia hạn giấy phép của bạn, chỉ cần truy cập trang web Minitab hoặc liên hệ với Minitab Việt Nam và làm theo hướng dẫn để gia hạn giấy phép của bạn.


Các loại giấp phép Phần mềm Minitab

Có một số loại giấy phép phần mềm thống kê Minitab, bao gồm:
 

×
Quay lại
Top