Bạn biết gì về Google PageRank

Angelanguyen

Thành viên
Tham gia
23/1/2016
Bài viết
0
[ thiết kế website ] - Pagerank thuần tuý là một cách thức để Google đánh giá chừng độ tin tưởng.# và chất lượng của mỗi website trong danh mục của mình, dựa vào chừng độ thẳng tính được truy cập vào trên Internet. Một cách tiếp cận khác mang tính kỹ thuật hơn định nghĩa pagerank (Viết tắt là PR) là một thuật toán phân tích các link liên kết.

Mỗi thứ hạng Toolbar PageRank tăng lên theo hàm số mũ so với PR trước đó, như thế để được tăng hạng không hề dễ dàng. Nói theo cách khác, những gì cần đủ để giúp 1 website tăng từ PR2 lên PR 3 còn xa mới đủ để tiến từ PR3 lên PR4.

Dưới đây là một số bước hữu dụng giúp bạn hiểu được cơ chế trên một cách dễ dàng hơn:

1. Google đánh giá các webpage chứ không phải là website.

2. PR thực so với PR hiển thị trên thanh dụng cụ có thể hơn kém một tí, hoặc lệch hơn khá nhiều.

3. Trong quá trình xếp hạng, tất các backlink bắt nguồn từ một domainweb sẽ đem lại đẳng cấp thấp khoảng PR1 mà thôi.

google-pageranks.jpg


4. Mỗi webpage được xác định một giá trị PR nhỏ ban sơ thường được biết đến dưới dạng (1-d), trong đó d là một biến số được xác định bởi Google theo tên “damping factor – nguyên tố triệt tiêu”, và mỗi page được đưa ra đều có giá trị ban đầu là 0.85. Nó thêm vào cho PR thực ban sơ của mỗi page 0.15 đơn vị giá trị.

5. Để tạo điều kiện cho một webpage tiến tới vị trí cao trong toolbar, ta phải không ngừng gia tăng số lượng link đến website.

6. PR trên toolbar thay đổi 3 tháng 1 lần. Trong khi đó PR thực không ngừng update, điều này lý giải tại sao trong danh mục kết quả ngần một số trang web nhất thiết lại được hiển thị ở vị trí cao hơn những trang có đẳng cấp tốt hơn. Đây cũng là một điểm khác biệt nữa trong thực chất 2 mặt của PR.

7. PR thực cũng được lập trình để phân tách cấu trúc thiết kế link của một webpage.

Cách Google hoạt động: Sau khi thu thập được một số lượng tương đối các webpage trong danh mục của mình, Google sẽ xếp hạng các page theo chừng độ tin tưởng.# và tên tuổi của các trang đó- tả bằng số link dẫn đến web đó. hẳn nhiên những nhân tố nội tại của trang đó cũng được xét tới để đánh giá xếp hạng.

- Một trang web nhận thêm PR khi có các inbound link từ các trang khác

- Những link bắt nguồn từ những trang khác trong cùng 1 website, hoặc từ những domain hoàn toàn khác cũng nhận được thứ hạng tương tự với giá trị PR của các trang đó.

- Outbound link không phải làm mất giá trị PR của webpage. Mà thực tại, như đã đề cập ở một số bài viết trước, Google cũng khuyến khích bằng việc tăng thêm thứ hạng khi có nhiều link tới những trang có nội dung hạp, tin tức.

- Để hiểu được đầy đủ về phương pháp PR, bạn cần nắm được khi nào thì một PR – ấn định cho một webpage khác - được phân chia bởi tổng số link trên trang chủ.

- rốt cuộc, nhờ nhân ái tố triệt tiêu mà một link đến chỉ xác định 85% giá trị của nó mà thôi.---------------------------------------------
Nguồn: Thanh lý dàn net cũ
 
×
Quay lại
Top