Bài tập thì quá khứ đơn Tiếng Anh

Linh Nhi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/7/2015
Bài viết
1.309
(Trích một phần tài liệu)

Cách dùng thì quá khứ đơn Tiếng Anh
Thì quá khứ đơn (The simple past) được dùng thường xuyên để diễn tả:

1. Sự việc diễn ra trong một thời gian cụ thể trong quá khứ và đã kết thúc ở hiện tại:

 • She came back last Friday. (Cô ấy đã trở lại từ thứ Sáu tuần trước.)
 • I saw her in the street. (Tôi đã gặp cô ấy trên đường.)
 • They didn't agree to the deal. (Họ đã không đồng ý giao dịch đó.)
2. Sự việc diễn ra trong một khoảng thời gian trong quá khứ và đã kết thúc ở hiện tại:

 • She lived in Tokyo for seven years. (Cô ấy đã sống ở Tokyo trong 7 năm.)
 • They were in London from Monday to Thursday of last week. (Tuần vừa rồi họ ở London từ thứ Hai đến thứ Năm.)
 • When I was living in New York, I went to all the art exhibitions I could. (Lúc tôi còn sống ở New York, tôi đã đi xem tất cả các cuộc triển lãm nghệ thuật mà tôi có thể.)
Các cụm từ thường dùng với thì quá khứ đơn:
 • Yesterday
 • (two days, three weeks) ago
 • last (year, month, week)
 • in (2002, June)
 • from (March) to (June)
 • in the (2000, 1980s
 • in the last century
 • in the past
Cấu trúc thì quá khứ đơn
Câu khẳng định Câu phủ định Câu nghi vấn

- S + V-ed/P2 (+ O)

Ví dụ:
- She came back last Friday.
- They were in London
from Monday to Thursday of last week.

- S + did not/didn't + V (+ O)

Ví dụ:
- She didn't come back last Friday
- They were not in London
from Monday to Thursday of last week.

- (Từ để hỏi) + did not/didn't + V + (O)
- (Từ để hỏi) + did + V + not + (O)

Ví dụ:
- When did she come back?
- Were they in London from Monday
to Thursday of last week?

Bài tập thì quá khứ đơn Tiếng Anh

I. Use the Past form of the verbs:

1. Yesterday, I (go)______ to the restaurant with a client.

2. We (drive) ______ around the parking lot for 20 mins to find a parking space.

3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.

4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.

5. I (say), "No, my secretary forgets to make them."

6. The waitress (tell)______ us to come back in two hours.

7. My client and I slowly (walk) ______ back to the car.

8. Then we (see) ______ a small grocery store.

9. We (stop) in the grocery store and (buy) ______ some sandwiches.

10. That (be) ______ better than waiting for two hours.

11. I (not go) ______ to school last Sunday.

12. She (get) ______ married last year?

13. What you (do) ______ last night? - I (do) ______ my homework.

14. I (love) ______ him but no more.

15. Yesterday, I (get) ______ up at 6 and (have) ______ breakfast at 6.30.

II. Complete the sentences using the past simple form of the verbs.

1. I _____ at home all weekend. ( stay)

2. Angela ______ to the cinema last night. (go)

3. My friends ______ a great time in Nha Trang last year. (have)

4. My vacation in Hue ______ wonderful. (be)

5. Last summer I _____ Ngoc Son Temple in Ha Noi. (visit)

6. My parents ____ very tired after the trip. ( be)

7. I _______ a lot of gifts for my little sister. (buy)

8. Lan and Mai _______ sharks, dolphins and turtles at Tri Nguyen aquarium.(see)

9. Trung _____ chicken and rice for dinner. (eat)

10. They ____ about their holiday in Hoi An. (talk)

11. Phuong _____ to Hanoi yesterday. (return)

12. We _____ the food was delicious.(think)

13. Yesterday, I (go)______ to the restaurant with a client.

14. We (drive) ______ around the parking lot for 20 mins to find a parking space.

15. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.

16. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.

17. I (say), "No, my secretary forgets to make them."

18. The waitress (tell)______ us to come back in two hours.

Trên đây là một phần tài liệu, các bạn có thể tham khảo thêm các phần khác bằng cách tải bản đầy đủ một cách hoàn toàn miễn phí tại phần đính kèm bên dưới.
Chúc các bạn học tốt :)

 

Đính kèm

 • bai-tap-thi-qua-khu-don-tieng-anh.pdf
  124,2 KB · Lượt xem: 243
×
Quay lại
Top