Bài giảng + bài tập tự luận kinh tế quốc tế

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Slide bài giảng 4 chương kinh tế quốc tế ( GV Nguyễn Hữu Biện )
1.Khái quát chung về KTQT

Mục tiêu
Tìm hiểu về nền kinh tế thế giới
Hiểu rõ về môn Kinh tế học quốc tế: Kinh tế quốc tế là gì?
Đối tượng, nhiệm vụ và các phương pháp nghiên cứu.
Phân biệt được môn học Kinh tế quốc tế với các môn học khác.
2.Lý thuyết về thương mại quốc tế

Nghiên cứu các lý thuyết thương mại quốc tế:
I.Chủ nghĩa trọng thương
II.Lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith
III.Lý thuyết lợi thế tương đối của David Ricardo
IV.Lý thuyết chi phí cơ hội của Haberler
V.Lý thuyết chuẩn về thương mại quốc tế
VI.Lý thuyết hiện đại về thương mại quốc tế - Mô hình Heckscher – Ohlin
Để thấy được lợi ích, nguồn gốc và mô hình của thương mại quốc tế
3.Chính sách thương mại và các tổ chức thực hiện
4.Liên kết KTQT

Tìm hiểu về liên kết kinh tế quốc tế: Khái niệm, các hình thức, bản chất.
Phân tích tác động cục bộ của một liên minh thuế quan – một hình thức liên kết kinh tế quốc tế,
dẫn đến sự tạo lập mậu dịch và chuyển hướng mậu dịch đối với các nước thành viên trong liên
minh.

Bài tập tự luận ( 22 bài )
St
 
×
Quay lại
Top