BABY ONE MORE TIME - Britney Spears (Anh - Việt)

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.285
BABY ONE MORE TIME
Britney Spears

Facebook:
https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/168482777644681/


The Original


Britney Spears


Oh baby, baby
Ôi cưng ơi, cưng à
Oh baby, baby,
Ô cưng yêu, cưng quý
How was I supposed to know
Làm sao em phải biết phải suy
That something wasn't right here?
Nơi đây chẳng còn gì như ý?
Oh baby, baby!
Ô anh yêu, anh quý!
I shouldn't have let you go
Lẽ ra không nên để anh đi
And now you're out of sight
Và giờ xa mặt khuất mày
Show me how want it to be
Cho em biết anh muốn sao đây
Tell me, baby, 'cause I need to know now
Anh hãy bảo em vì giờ em cần biết ngay

Oh because
Ôi cũng bởi

My loneliness is killing me
Nỗi cô đơn đang giết em dần mòn
I must confess I still believe
Phải thú nhận niềm tin em vẫn còn
When I'm not with you I lose my mind
Lúc vắng bóng anh, em tâm u trí quẩn
Give me a sign
Xin dấu hiệu cần
Hit me, baby, one more time
Cưng, đưa em về lại một lần

Oh baby, baby
Ôi cưng ơi, cưng hỡi
The reason I breathe is you
Anh là lý do em thở
Boy, you got me blinded
Tình anh khiến em mù mờ
Oh, pretty baby
Ôi trai em đẹp ghê
There's nothing that I wouldn't do
Không có gì mà em không thể
It's not the way I planned it
Em nào bày mưu tính kế
Show me how want it to be
Cho em biết anh muốn sao đây
Tell me, baby, 'cause I need to know now
Anh hãy bảo em vì giờ em cần biết ngay

Oh because
Ôi cũng bởi

My loneliness is killing me
Nỗi cô đơn đang giết em dần mòn
I must confess I still believe
Phải thú nhân niềm tin em vẫn còn
When I'm not with you I lose my mind
Lúc vắng bóng anh, em tâm u trí quẩn
Give me a sign
Một dấu hiệu cần
Hit me, baby, one more time
Cưng, đưa em về lại một lần

Oh baby, baby (oh oh)
Oh baby, baby (yeah)

Oh baby, baby,
Ô cưng yêu, cưng quý
How was I supposed to know?
Làm sao em phải biết phải suy
Oh pretty baby
Ôi trai em xinh nhỉ
I shouldn't have let you go
Lẽ ra không nên để anh đi
I must confess that my loneliness is killing me now
Em phải thú nhân rằng nỗi cô đơn đang giết em giờ đây
Don't you know I still believe
Anh phải biết em vẫn tin vậy
That you will be here
Rằng anh sẽ về đây
And give me a sign
Và hiệu cho em thấy
Hit me, baby, one more time
Cưng, đưa em một lần về lại

My loneliness is killing me
Nỗi cô đơn đang giết em dần mòn
I must confess I still believe
Phải thú nhân niềm tin em vẫn còn
When I'm not with you I lose my mind
Lúc vắng bóng anh, em tâm u trí quẩn
Give me a sign
Một dấu hiệu cần
Hit me, baby, one more time
Cưng, đưa em về lại một lần

I must confess that my loneliness is killing me now
Em phải thú nhân rằng nỗi cô đơn đang giết em giờ đây
Don't you know I still believe
Anh phải biết em vẫn tin vậy
That you will be here
Rằng anh sẽ về đây
And give me a sign
Và hiệu cho em thấy
Hit me, baby, one more time
Cưng, đưa em một lần về lại

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Hiệu chỉnh:
×
Top Bottom