[ANN] CARTESI |Cơ sở hạ tầng Linux cho DApps có thể mở rộng

peteranh910

Thành viên
Tham gia
29/2/2020
Bài viết
0
Yhx0vNl.png


Links:

Trang web: https://cartesi.io

Cộng đồng Telegram: https://t.me/cartesiproject

Thông báo của Telegram: https://t.me/cartesiannouncements

Cộng đồng Discord Dev: https://discordapp.com/invite/Pt2NrnS

GitHub: https://github.com/cartesi

Truyền thông xã hội:

Twitter: https://twitter.com/cartesiproject

Reddit: https://www.reddit.com/r/cartesi

Facebook: https://www.facebook.com/cartesiproject

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cartesiproject/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCJ2As__5GSeP6yPBGPbzSOw
 
×
Quay lại
Top