After Six Days of Violent Protests (Basic Listening) Sau 6 Ngày Biểu Tình Bạo Động

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.249
AFTER SIX DAYS OF VIOLENT PROTESTSSau 6 Ngày Biểu Tình Bạo Động

Basic Listening


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/311068633386094/

John Russell

Hai Do wrote this story for VOA Learning English based on Associated Press reports. Mario Ritter Jr. was the editor.

From Lê Quốc An’s Listening Class
 

Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top