1 phương pháp thuyết phục rất dễ 

rubi_mos2002

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
824
Tham khảo

The One (Really Easy) Persuasion Technique Everyone Should Know

Nó được ủng hộ bởi 42 nghiên cứu trên 22,000 người và nó là phương pháp thuyết phục thực tế nhất, dễ dàng nhất.

Phương pháp thuyết phục nào, dựa trên nghiên cứu tâm lý, là thực tế nhất, có thể dễ dàng được sử dụng bởi bất cứ ai trong gần như bất kỳ tình huống nào và từng được chứng minh là có hiệu quả?

Đó là kỹ thuật "Nhưng bạn được tự do". Cách tiếp cận đơn giản này là tái khẳng định quyền tự do chọn lựa của con người. Khi bạn yêu cầu ai đó làm việc gì đó, bạn thêm vào ngụ ý rằng họ được tự do lựa chọn.

Bằng cách tái khẳng định sự tự do của họ, bạn đang gián tiếp nói với họ: tôi không đe doạ quyền nói 'không' của bạn. Bạn có 1 sự lựa chọn tự do.

1 đánh giá gần đây của 42 nghiên cứu tâm lý thực hiện phương pháp này đã cho thấy hiệu quả đáng ngạc nhiên về sự đơn giản của nó (Carpenter, 2013). Qua các nghiên cứu, họ phát hiện thấy nó tăng gấp đôi khả năng 1 ai đó sẽ nói "có" trước 1 yêu cầu

Mọi người từng cho thấy họ ủng hộ nhiều tiền hơn trước những lý do chính đáng, sẵn sàng đồng ý trước 1 khảo sát. 

Việc bạn nói chính xác những từ đó đặc biệt không quan trọng. Điều quan trọng là lời yêu cầu được thực hiện mặt đối mặt. Dù thông qua email nó vẫn có 1 hiệu quả thì sức mạnh của kỹ thuật này cũng bị giảm.

Kỹ thuật này rất đơn giản và nó có thể dễ dàng được sử dụng kết hợp với các phương pháp tiếp cận khác.

Nó cũng nhấn mạnh thực tế là mọi người ghét bị bó hẹp hoặc những lựa chọn của họ bị giảm. Chúng ta dường như phản ứng chống lại nỗ lực hạn chế chúng ta bằng cách trở nên cố chấp hơn. 

Kỹ thuật "bạn có tự do" giúp người khác đồng ý với quyết định bạn muốn thông qua tự do ý chí của họ. Mặt khác, tôn trọng sự tự chủ của người khác có ảnh hưởng tích cực làm họ cởi mở hơn trước sự thuyết phục. Bạn trông thật tốt và có nhiều khả năng có được những điều bạn muốn.Nguồn: spring.org.uk
 
×
Top Bottom