hopevalentine

Đến từ
Tp.Hồ Chí Minh
Giới tính
Nam

Chữ ký

Nước vô tình, ngàn năm trôi mãi
Mây vô tình, mây mãi vẫn bay
Trăng vô tình, trăng đùa với gió
Người vô tình, sao hiểu thấu lòng tôi ...

Được quan tâm

Quay lại
Top