Xây dựng CNXH ở Việt Nam

Tieuthu_suri

Thành viên mới
Tham gia
25/5/2012
Bài viết
1
:Conan11:Giúp mình trả lời câu hỏi này : Phân tích sự khác biệt giữa quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam với những quan điểm trên của Đảng ta hiện nay
 
Top