What are demonstratives in English grammar?

Trong chuyên mục 'Reading (Đọc)' đăng bởi Newsun, 20/4/2010. — 1.804 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  What are demonstratives in English grammar?

  What are demonstratives in English grammar?

  Tác giả: english the easy way.  English grammar has 4 common demonstratives that - this - these -those.

  Demonstratives are used to state if something or someone is far or close.
  They come in 2 forms singular and plural.
  That is used for singular nouns that are close.
  This is used for singular nouns that are far or not near.
  These is used for plural nouns that are close.
  Those is used for plural nouns that are far or not near.

  Demonstratives can be used as adjectives (sometimes called "demonstrative adjectives")
  A demonstrative adjectives are used to modify a noun. Examples: This cake is excellent.

  Demonstratives can be used as pronouns.
  A demonstratives pronoun is used instead of the noun. Examples: This is really good.

  Examples:
  - Demonstratives: That, This, These, Those.
  - Demonstratives Pronouns:
  That is the place.
  This is really good.
  These are a lot of fun.
  Those are really good.
  - Demonstrative Adjectives
  That restaurant is really good.
  This book is really good.
  These games are a lot of fun.
  Those books are really good.
   


  gracefulkitten thích điều này.


Đang tải...
Chủ đề liên quan - are demonstratives English Diễn đàn Date
Water & Sanitation (Advanced Listening) Nước & Hệ Thống Vệ Sinh Listening (Nghe) 15/9/2020
You Are What You Eat (Basic Listening) Ăn Gì Thì Người Nấy / Ăn Sao Thì Người Vậy Listening (Nghe) 13/9/2020
Yao Si Ting - Brown Eyes 棕色眼眸 (Cover version) - English Lyrics Nhạc không lời 13/8/2020
What are you doing this weekend? Luyện tiếng Anh 19/6/2020

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP