Vui với tên phiên âm trong các tiếng

Trong chuyên mục 'Khám phá' đăng bởi Newsun, 24/12/2009. — 8.679 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Vui với tên phiên âm trong các tiếng

  Đầu tiên là tên tiếng Hàn

  I. Họ: Họ theo tiếng Hàn chính là số cuối cùng trong năm sinh của bạn
  - 0: Park
  - 1: Kim
  - 2: Shin
  - 3: Choi
  - 4: Song
  - 5: Kang
  - 6: Han
  - 7: Lee
  - 8: Sung
  - 9: Jung
  VD:sinh năm 1986. Số cuối là số 6 --> họ Han


  II. Đệm: Tên đệm trong tiếng Hàn chính là tháng sinh của bạn.
  - 1: Yong
  - 2: Ji
  - 3: Je
  - 4: Hye
  - 5: Dong
  - 6: Sang
  - 7: Ha
  - 8: Hyo
  - 9: Soo
  -10: Eun
  - 11: Hyun
  - 12: Rae

  VD: Sinh tháng 12 , tên đệm là Rae

  III: Tên: Chính là ngày sinh của bạn.

  - 1: Hwa
  - 2: Woo
  - 3: Joon
  - 4: Hee
  - 5: Kyo
  - 6: Kyung
  - 7: Wook
  - 8: Jin
  - 9: Jae
  - 10: Hoon
  - 11: Ra
  - 12: Bin
  - 13: Sun
  - 14: Ri
  - 15: Soo
  - 16: Rim
  - 17: Ah
  - 18: Ae
  - 19: Neul
  - 20: Mun
  - 21: In
  - 22: Mi
  - 23: Ki
  - 24: Sang
  - 25: Byung
  - 26: Seok
  - 27: Gun
  - 28: Yoo
  - 29: Sup
  - 30: Won
  - 31: Sub

  VD: Sinh ngày 30, tên là: Won

  ---> Han Rea Won


  Bây giờ là tên tiếng Nhật

  * A- ka
  * B- tu
  * C- mi
  * D-te
  * E- ku
  * F- lu
  * G- ji
  * H- ri
  * I- ki
  * J- zu
  * K- me
  * L- ta
  * M- rin
  * N- to
  * O-mo
  * P- no
  * Q- ke
  * R- shi
  * S- ari
  * T-chi
  * U- do
  * V- ru
  * W-mei
  * Y- fu
  * Z- zi

  --> Họ tên mình là Taku Rukato Chirikatori :-105-:

  Tiếp theo là tên tiếng Trung Quốc


  Họ: số cuối cùng trong năm sinh của bạn chính là Họ của bạn thời Cổ Đại.
  0 : Liễu
  1 : Đường
  2 : Nhan
  3 : Âu Dương
  4 : Diệp
  5 : Đông Phương
  6 : Đỗ
  7 : Lăng
  8 : Hoa
  9 : Mạc

  Tháng sinh của bạn là tên Đệm.
  1 : Lam
  2 : Thiên
  3 : Bích
  4 : Vô
  5 : Song
  6 : Ngân
  7 : Ngọc
  8 : Kỳ
  9 : Trúc
  10 :Tiều
  11 : Y
  12 : Nhược

  Ngày sinh của bạn chính là Tên của bạn
  1 : Lam
  2 : Nguyệt
  3 : Tuyết
  4 : Thần
  5 : Ninh
  6 : Bình
  7 : Lạc
  8 : Doanh
  9 : Thu
  10 : Khuê
  11 : Ca
  12 : Thiên
  13 : Tâm
  14 : Hàn
  15 : Y
  16 : Điểm
  17 : Song
  18 : Dung
  19 : Như
  20 : Huệ
  21 : Đình
  22 : Giai
  23 : Phong
  24 : Tuyên
  25 : Tư
  26 : Vy
  27 : Nhi
  28 : Vân
  29 : Giang
  30 : Phi
  31 : Phúc

  --->Tên mình là Đỗ Nhược Phi  Tiếng Lào

  Họ : xem số cuối năm sinh của bạn

  0: Xỉn Bựa
  1: Phỏi
  2: Nòi
  3: Khăn
  4: Khạc
  5: Nhổ Toẹt
  6: Thạc Xoay
  7: Phăn
  8: Xoăn Tít
  9: Củ Lều

  Tên đệm của bạn là tháng sinh

  1: Tày Xô
  2: Khơ Mú
  3: Nùng
  4: Min Chều
  5: Páp Lịt
  6: Gảy Kua
  7: Tu Gây
  8: Vắt Xổ
  9: Mổ Kò
  10: Náng Phổn
  11: Kạ Rịt
  12: Lò Kịt

  Tên của bạn tương ứng với ngày sinh của bạn

  01: Mủ
  02: Vổ
  03: Móm
  04: Trĩ
  05: Xin
  06: Thoắt
  07: Tòe
  08: Vẩu
  09: Lác
  10: Quẩy
  11: Mắn
  12: Vảy
  13: Bát
  14: Nhổ
  15: Phỉ
  16: Xỉ
  17: Phây
  18: Tẻn
  19: Nản
  20: Nghe
  21: Kói
  22: Lốn
  23: Chàm
  24: Ven
  25: Bón
  26: Khoai
  27: Hủi
  28: Quăn
  29: Xém
  30: Xịt
  31: Lít

  ---> ThạcXoay Lò Kịt Xịt

  tiếng Anh

  Họ là chữ số cuối năm sinh của bạn:
  1:Hudson
  2;Daring
  3:Lombard,
  4:Marion
  5:Lagger
  6:Ba xter
  7:Evans
  8:Steward
  9:Simpson,
  0:Spears
  (Cái họ nam nữ chung nhau)
  + Nếu bạn là nữ

  Tên đệm là tháng sinh của bạn
  :1:Jordan,2:Michelle,3:Allan,4;Dolly,5:Maria, 6:Ella,7:valikie
  8:Cami,9:Ryna,10:Lalle,11:Scarllee,12:Annie
  Tên là ngày sinh của bạn
  1:Eva,2:Alie,3:Kate,4:Sarah,5:Jenny,6:Cassan dra,7:Amy,
  8:Ramie,9:Bella,10:Andrena,11:Sally,12:Emily,13:Ma ry,14:Julie,15:Britney,16:Samantha,17:
  Camryn,18:Kara,19:Riley,20:pattie,21:Elena,22:Chri stina,23:Lizzie,24:Martha,25:Linda,26:
  Selina,27:Sophie,28:Emma,29:Ashley,30:Amber,31:Ali ce
  + Nếu bạn là nam
  Tên đệm là tháng sinh của bạn
  :1:Martin,2:Justin,3;Dave,4:Cody,5:Bob,6:Zack ,7:Harry,
  8:Larry,9:Rod,10:Ray,11:Ben,12:Joe
  Tên là ngày sinh của bạn
  1:Kyle,2:Jason,3:Michael,4;Olardo,5;Patrick, 6:Jeff,7:Cliff,8:
  Jack,9:Edward,10:Todd,11:Mortimer,12:Fred,13:Hecto r,14:Silver,15:Troy,16:Lorenzo,17:
  Johnny,18:Rogger,19:Jake,20:Billy,21:Robbie,22:Zac ,23;Daniel,24;David,25;Donald,26:
  Ron,27:Wade,28:Ryan,29:Nick,30:victor,31:Chris

  tiếng Nga

  Họ:số cuối cùng của năm sinh của bạn sẽ là họ của bạn
  0: Xờ Vai
  1: Ni Ko Lay
  2: Nhai Xốp
  3: Ku Ta
  4: Hôn Kít
  5: Đô Rô
  6: Đi Mô
  7: Pa Đan
  8: Xì Pắc Tép
  9: Mốc Cốp
  Đệm: Chính là tháng sinh của bạn
  1: Rô Ma
  2: Sét Gây
  3: Ma Gáp
  4: Ghép Sây
  5: Dziu Ri
  6: A Lết Săn
  7: Pô Lét
  8: Ơ Go
  9: Đa Vy
  10: Lít Mít
  11: Lốt Chym
  12: Hốt Cláp
  Tên: Ngày sinh quyết định tên gọi của bạn
  01: Đen Kô
  02: Mai Lốp
  03: Tét Bô
  04: Nhin
  05: U Ta Sin
  06: Ra Đi Mốt
  07: Súyt Chết
  08: Mút Cô
  09: Mông Tít
  10: Hun Ta Phát
  11: La Đi Mát
  12: Săm Lin
  13: Kun
  14: Soăn Síp
  15: Cô
  16: Kốt Ski
  17: Ta Hôi
  18: Típ
  19: Be Rin
  20: Sô Va
  21: Hin Gít
  22: Líp Sát
  23: Ta Xoa
  24: Ma La Phét
  25: Ai Nút Cô
  26: Be Re Zút
  27: Se Vít
  28: A Lô Đin
  29: Bít Chóp
  30: Rép Bô
  31: Mông Chi

  Campuchia
  *Đầu tiên là họ : số cuối trong năm sinh chính là họ của bạn. (Vd:Nam 1989 thì là Ngọ )
  0: Đạp
  1: Dãnh
  2: Danh
  3: Bành
  4:Nạo
  5: Đù
  6: Cầu
  7: Tỏi
  8: Chão
  9: Ngọ
  *Tên đệm: tháng sinh của bạn là tên đệm của bạn. (Vd bạn sinh tháng 8 thì là Lũng ^^)
  1 : Thị
  2: Hôi
  3: Trùm
  4: Cùi
  5: Nhòi
  6: Dăng
  7: Tàn
  8: Lũng
  9: Cạp
  10:Cà
  11: Mạc
  12: X
  *Tên : ngày sinh của bạn là tên của bạn. (VD Sinh ngày 11 thì sẽ là Nỡ ^^)
  1: Búa
  2: Nhão
  3: Nghé
  4: Nhục
  5 : Hèn
  6 : Tòi
  7: Héo
  8: Thọt
  9: Thòn
  10 : Mẹc
  11 : Nỡ
  12 : Bé ba
  13 : Gờm
  14: Khạp
  15: Nhái
  16: Sò
  17 : Mực
  18 : Hù
  19 : Mùng
  20: Thùi
  21 : Đíu
  22 :Yểu
  23 : Tọt
  24 : Hến
  25: Nổ
  26: Hán
  27 : Mắm
  28: Sạt
  29 : Bóng
  30: Móng
  31 : Mén

  H'Mông

  Họ:

  A: Phỉu
  B: Xuyết
  C: Bụn
  D: Toẹc
  E: Xéc
  G: Khụ
  H: Mông
  I: Phỉn
  K: Chặc
  L: Liếm
  M: Đỉn
  N: Kút
  O: Phềng
  U: Xụ
  P: Khìn
  Q: Sục
  V: Lún
  R: Phìn
  S: Chiên
  T: Sía
  X: Khọt
  Y: Giẹo

  Tên Đệm:

  A: Xụn
  B: Gủn
  C: Bèm
  D: Kỉn
  E: Sín
  G: Phụn
  H: Khàng
  I: Đềng
  K: Gẹt
  L: Rịn
  M: Máng
  N: Jìn
  O: Lện
  U: Khét
  P: Khậc
  Q: Toẹt
  V: Sìm
  R: Rúa
  S: Pạ
  T: Liếng
  X: Mẹc
  Y: Gũng

  Tên riêng:

  A: Vịch
  B: Huyễn
  C: Kèn
  D: Sẽn
  E: Phộn
  G: Lụ
  H: Kiết
  K: Lẹo
  L: Fèn
  M: Síu
  N: Yệu
  O: Hĩt
  P: Lầc
  Q: Ku
  V: Hén
  R: Lọn
  S: Tùa
  T: Ịng
  U: Peo
  X: Tẹc
  Y: Dú
   
 2. ly_ly

  ly_ly Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  10/8/2010
  Bài viết:
  214
  Lượt thích:
  702
  Kinh nghiệm:
  93
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  Đại học y tế CC
  Tên tiếng hàn của mình là: Park Ha Kyung
  Tiếng nhật: Taku Chirikatori Torikato
  Trung quốc: Liễu Ngọc Bình (tên nam tính quá)nhưng nói chung vẫn tạm ổn:KSV@11:
  Lào: Xỉn bựa Tu gây Thoắt(oái, tên gì thế này)bắt đầu choáng đây:KSV@05:
  Anh: Spears Valikie Cassan dra
  Nga: Xờ vai Pô lét Ra đi mốt
  Campuchia: Đạp Tàn Tòi:KSV@16:
  Khủng khiếp nhất là tên này>>>>
  H'mông: Liếm Xéc Liếng khàng Xụn Jin yệu kiết vịnh yệu:KSV@19:
   
  siliocaradio thích điều này.
 3. chigusa

  chigusa Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  7/6/2010
  Bài viết:
  197
  Lượt thích:
  109
  Kinh nghiệm:
  28
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  Đh Kinh tế_Luật
  Tên nga là khíp nhất: Nikolay Ơgo Suýt Chết:KSV@17:
   
  siliocaradio thích điều này.
 4. KuroTsuki

  KuroTsuki ♥•.°ღ°.•Kuro Tsuki•.°ღ°.•♥

  Tham gia:
  17/8/2010
  Bài viết:
  1.113
  Lượt thích:
  685
  Kinh nghiệm:
  0
  Trường:
  巴地头顿
  Pax Song Ky à hi hi tếu đấy. Có tên tiếng hàn mới.
   
  siliocaradio thích điều này.
 5. mèo nhóc

  mèo nhóc Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  24/5/2010
  Bài viết:
  290
  Lượt thích:
  631
  Kinh nghiệm:
  93
  Nghề nghiệp:
  Học sinh
  Oa, rối cả mắt:
  Hàn:
  Jung Yong Hwa:d
  Nhật :
  Ridofutori Taku Chirikatori Chirikamo. Dài kinh khủng><
  Trung:
  Mạc Lam Lam. :xTên dễ thương quá, mình thích nhứt đấy^^:-bd
  Lào:
  Củ Lều Tày Xô Mủ. Hic...:((
  Anh:
  Simpson Jordan Eva8-}
  Nga:
  Mốc Cốp Rô Ma Đen Kô. Ặc, tên này ghê quá[-(
  Campuchia:
  Ngọ Thị Búa. _ _"
  Ko hiểu tiếng H'mông;))
   
  siliocaradio, bemap_hihihoangnguyen92 thích điều này.
 6. linhduy942010

  linhduy942010 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  8/5/2010
  Bài viết:
  53
  Lượt thích:
  49
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Học sinh
  tên của mình là Rudo Taku Noridomotoji Merikatori
  dài wa:KSV@08:
   
  siliocaradio, bemap_hihihoangnguyen92 thích điều này.
 7. vesau

  vesau Rome not built in a day! :-) Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  13/6/2010
  Bài viết:
  247
  Lượt thích:
  416
  Kinh nghiệm:
  63
  Nghề nghiệp:
  翻译员
  hihi!xem nào!
  tên tiếng Hàn của tớ:Kang Soo Hoon:KSV@05:
  tiếng Nhật:Chishikato Tojimomi Fukuto_tên gì hôk nữ tính chút nào!=))
  tiếng Hoa:ĐôngPhương Trúc Khuê_tên nì tạm được!:))
   
  siliocaradio thích điều này.
 8. sujichan

  sujichan English World: Princess II Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  12/6/2010
  Bài viết:
  787
  Lượt thích:
  1.057
  Kinh nghiệm:
  93
  Trường:
  Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
  Bài này thú vị đấy...mỗi tội hoa mắt chóng mặt thôi :KSV@19:
  sau 1 hồi tìm muốn đỏ mắt và cười đau cả bụng thì mình cũng kiếm ra kết quả rùi :KSV@09:
  Tên Hàn của mình là Park Hyo Won
  Tên Nhật là tukimiri noridomotoji :KSV@05:ko hiểu kiếm đâu ra tên này
  Tên TQ: Liễu Kỳ Phi:KSV@13:nghe giống tên con trai nhỉ???
  ko thể đỡ được mấy cái tên này nữa: Xỉn Bựa Vắt Sổ Xịt (Lào) rồi Đạp Lũng Móng (Campuchia) lại còn Xờvai Ơgo Répbô (Nga) :KSV@09::KSV@09::KSV@09:
  nhưng tên tiếng anh của mình nghe cũng ổn: Amber Cami Spears :KSV@04:
  vui thật...thank Newsun
   
  siliocaradio thích điều này.
 9. luna

  luna Fan cuồng của Kid Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  12/9/2010
  Bài viết:
  739
  Lượt thích:
  218
  Kinh nghiệm:
  43
  Nghề nghiệp:
  Học sinh
  Trường:
  ĐH Khoa học Tự nhiên
  Newsun cho mấy cái tên ác quá
  Lỡ đứa nào họ Nguyễn mà ghép tên tiếng nhật là cũng khùng luôn
  Tên của mình
  - Hàn: Kang Ji-mun (Tạm ổn)
  - Nhật: Taku Tojidofukuchi Katori (tên như con trai)
  - Trung Quốc: Đông Phương Thiên Huệ (Ten này thấy hay nhất)
  - Lào: Nhổ Tọt Khơ Mú Nghe (Không biết anh newsun nghĩ gì mà cho cái họ Nhổ Toẹt)
  - Anh: Laggger Michelle Attie (Cũng được)
  - Nga: Đô Rô Sét Gây Sô Va (HCL)
  - Campuchia: Đù Hôi Thùi (muốn giết ông newsun quá)
  - Liếm Xéc Jìn Phụn Khét Gũng Sìn Liếng Vịch Yệu Kiết (HCL)
   
  siliocaradio thích điều này.
 10. trungcut

  trungcut wild sunflower Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  21/3/2010
  Bài viết:
  117
  Lượt thích:
  234
  Kinh nghiệm:
  43
  Nghề nghiệp:
  Học sinh
  Tên tiếng Hàn của mình là Kang Eun Mi (thích nhất cái này)
  còn tiếng Trung là Đông Phương Tiều Giai (tên gì mà kì cục quá), mấy cái kia thì quá dài, nói ra mệt lắm
   
  siliocaradio thích điều này.
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP