Vui với tên phiên âm trong các tiếng

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.429
Đầu tiên là tên tiếng Hàn

I. Họ: Họ theo tiếng Hàn chính là số cuối cùng trong năm sinh của bạn
- 0: Park
- 1: Kim
- 2: Shin
- 3: Choi
- 4: Song
- 5: Kang
- 6: Han
- 7: Lee
- 8: Sung
- 9: Jung
VD:sinh năm 1986. Số cuối là số 6 --> họ Han


II. Đệm: Tên đệm trong tiếng Hàn chính là tháng sinh của bạn.
- 1: Yong
- 2: Ji
- 3: Je
- 4: Hye
- 5: Dong
- 6: Sang
- 7: Ha
- 8: Hyo
- 9: Soo
-10: Eun
- 11: Hyun
- 12: Rae

VD: Sinh tháng 12 , tên đệm là Rae

III: Tên: Chính là ngày sinh của bạn.

- 1: Hwa
- 2: Woo
- 3: Joon
- 4: Hee
- 5: Kyo
- 6: Kyung
- 7: Wook
- 8: Jin
- 9: Jae
- 10: Hoon
- 11: Ra
- 12: Bin
- 13: Sun
- 14: Ri
- 15: Soo
- 16: Rim
- 17: Ah
- 18: Ae
- 19: Neul
- 20: Mun
- 21: In
- 22: Mi
- 23: Ki
- 24: Sang
- 25: Byung
- 26: Seok
- 27: Gun
- 28: Yoo
- 29: Sup
- 30: Won
- 31: Sub

VD: Sinh ngày 30, tên là: Won

---> Han Rea Won


Bây giờ là tên tiếng Nhật

* A- ka
* B- tu
* C- mi
* D-te
* E- ku
* F- lu
* G- ji
* H- ri
* I- ki
* J- zu
* K- me
* L- ta
* M- rin
* N- to
* O-mo
* P- no
* Q- ke
* R- shi
* S- ari
* T-chi
* U- do
* V- ru
* W-mei
* Y- fu
* Z- zi

--> Họ tên mình là Taku Rukato Chirikatori :-105-:

Tiếp theo là tên tiếng Trung Quốc


Họ: số cuối cùng trong năm sinh của bạn chính là Họ của bạn thời Cổ Đại.
0 : Liễu
1 : Đường
2 : Nhan
3 : Âu Dương
4 : Diệp
5 : Đông Phương
6 : Đỗ
7 : Lăng
8 : Hoa
9 : Mạc

Tháng sinh của bạn là tên Đệm.
1 : Lam
2 : Thiên
3 : Bích
4 : Vô
5 : Song
6 : Ngân
7 : Ngọc
8 : Kỳ
9 : Trúc
10 :Tiều
11 : Y
12 : Nhược

Ngày sinh của bạn chính là Tên của bạn
1 : Lam
2 : Nguyệt
3 : Tuyết
4 : Thần
5 : Ninh
6 : Bình
7 : Lạc
8 : Doanh
9 : Thu
10 : Khuê
11 : Ca
12 : Thiên
13 : Tâm
14 : Hàn
15 : Y
16 : Điểm
17 : Song
18 : Dung
19 : Như
20 : Huệ
21 : Đình
22 : Giai
23 : Phong
24 : Tuyên
25 : Tư
26 : Vy
27 : Nhi
28 : Vân
29 : Giang
30 : Phi
31 : Phúc

--->Tên mình là Đỗ Nhược PhiTiếng Lào

Họ : xem số cuối năm sinh của bạn

0: Xỉn Bựa
1: Phỏi
2: Nòi
3: Khăn
4: Khạc
5: Nhổ Toẹt
6: Thạc Xoay
7: Phăn
8: Xoăn Tít
9: Củ Lều

Tên đệm của bạn là tháng sinh

1: Tày Xô
2: Khơ Mú
3: Nùng
4: Min Chều
5: Páp Lịt
6: Gảy Kua
7: Tu Gây
8: Vắt Xổ
9: Mổ Kò
10: Náng Phổn
11: Kạ Rịt
12: Lò Kịt

Tên của bạn tương ứng với ngày sinh của bạn

01: Mủ
02: Vổ
03: Móm
04: Trĩ
05: Xin
06: Thoắt
07: Tòe
08: Vẩu
09: Lác
10: Quẩy
11: Mắn
12: Vảy
13: Bát
14: Nhổ
15: Phỉ
16: Xỉ
17: Phây
18: Tẻn
19: Nản
20: Nghe
21: Kói
22: Lốn
23: Chàm
24: Ven
25: Bón
26: Khoai
27: Hủi
28: Quăn
29: Xém
30: Xịt
31: Lít

---> ThạcXoay Lò Kịt Xịt

tiếng Anh

Họ là chữ số cuối năm sinh của bạn:
1:Hudson
2;Daring
3:Lombard,
4:Marion
5:Lagger
6:Ba xter
7:Evans
8:Steward
9:Simpson,
0:Spears
(Cái họ nam nữ chung nhau)
+ Nếu bạn là nữ

Tên đệm là tháng sinh của bạn
:1:Jordan,2:Michelle,3:Allan,4;Dolly,5:Maria, 6:Ella,7:Valikie
8:Cami,9:Ryna,10:Lalle,11:Scarllee,12:Annie
Tên là ngày sinh của bạn
1:Eva,2:Alie,3:Kate,4:Sarah,5:Jenny,6:Cassan dra,7:Amy,
8:Ramie,9:Bella,10:Andrena,11:Sally,12:Emily,13:Ma ry,14:Julie,15:Britney,16:Samantha,17:
Camryn,18:Kara,19:Riley,20:pattie,21:Elena,22:Chri stina,23:Lizzie,24:Martha,25:Linda,26:
Selina,27:Sophie,28:Emma,29:Ashley,30:Amber,31:Ali ce
+ Nếu bạn là nam
Tên đệm là tháng sinh của bạn
:1:Martin,2:Justin,3;Dave,4:Cody,5:Bob,6:Zack ,7:Harry,
8:Larry,9:Rod,10:Ray,11:Ben,12:Joe
Tên là ngày sinh của bạn
1:Kyle,2:Jason,3:Michael,4;Olardo,5;Patrick, 6:Jeff,7:Cliff,8:
Jack,9:Edward,10:Todd,11:Mortimer,12:Fred,13:Hecto r,14:Silver,15:Troy,16:Lorenzo,17:
Johnny,18:Rogger,19:Jake,20:Billy,21:Robbie,22:Zac ,23;Daniel,24;David,25;Donald,26:
Ron,27:Wade,28:Ryan,29:Nick,30:Victor,31:Chris

tiếng Nga

Họ:số cuối cùng của năm sinh của bạn sẽ là họ của bạn
0: Xờ Vai
1: Ni Ko Lay
2: Nhai Xốp
3: Ku Ta
4: Hôn Kít
5: Đô Rô
6: Đi Mô
7: Pa Đan
8: Xì Pắc Tép
9: Mốc Cốp
Đệm: Chính là tháng sinh của bạn
1: Rô Ma
2: Sét Gây
3: Ma Gáp
4: Ghép Sây
5: Dziu Ri
6: A Lết Săn
7: Pô Lét
8: Ơ Go
9: Đa Vy
10: Lít Mít
11: Lốt Chym
12: Hốt Cláp
Tên: Ngày sinh quyết định tên gọi của bạn
01: Đen Kô
02: Mai Lốp
03: Tét Bô
04: Nhin
05: U Ta Sin
06: Ra Đi Mốt
07: Súyt Chết
08: Mút Cô
09: Mông Tít
10: Hun Ta Phát
11: La Đi Mát
12: Săm Lin
13: Kun
14: Soăn Síp
15: Cô
16: Kốt Ski
17: Ta Hôi
18: Típ
19: Be Rin
20: Sô Va
21: Hin Gít
22: Líp Sát
23: Ta Xoa
24: Ma La Phét
25: Ai Nút Cô
26: Be Re Zút
27: Se Vít
28: A Lô Đin
29: Bít Chóp
30: Rép Bô
31: Mông Chi

Campuchia
*Đầu tiên là họ : số cuối trong năm sinh chính là họ của bạn. (Vd:Nam 1989 thì là Ngọ )
0: Đạp
1: Dãnh
2: Danh
3: Bành
4:Nạo
5: Đù
6: Cầu
7: Tỏi
8: Chão
9: Ngọ
*Tên đệm: tháng sinh của bạn là tên đệm của bạn. (Vd bạn sinh tháng 8 thì là Lũng ^^)
1 : Thị
2: Hôi
3: Trùm
4: Cùi
5: Nhòi
6: Dăng
7: Tàn
8: Lũng
9: Cạp
10:Cà
11: Mạc
12: X
*Tên : ngày sinh của bạn là tên của bạn. (VD Sinh ngày 11 thì sẽ là Nỡ ^^)
1: Búa
2: Nhão
3: Nghé
4: Nhục
5 : Hèn
6 : Tòi
7: Héo
8: Thọt
9: Thòn
10 : Mẹc
11 : Nỡ
12 : Bé ba
13 : Gờm
14: Khạp
15: Nhái
16: Sò
17 : Mực
18 : Hù
19 : Mùng
20: Thùi
21 : Đíu
22 :Yểu
23 : Tọt
24 : Hến
25: Nổ
26: Hán
27 : Mắm
28: Sạt
29 : Bóng
30: Móng
31 : Mén

H'Mông

Họ:

A: Phỉu
B: Xuyết
C: Bụn
D: Toẹc
E: Xéc
G: Khụ
H: Mông
I: Phỉn
K: Chặc
L: Liếm
M: Đỉn
N: Kút
O: Phềng
U: Xụ
P: Khìn
Q: Sục
V: Lún
R: Phìn
S: Chiên
T: Sía
X: Khọt
Y: Giẹo

Tên Đệm:

A: Xụn
B: Gủn
C: Bèm
D: Kỉn
E: Sín
G: Phụn
H: Khàng
I: Đềng
K: Gẹt
L: Rịn
M: Máng
N: Jìn
O: Lện
U: Khét
P: Khậc
Q: Toẹt
V: Sìm
R: Rúa
S: Pạ
T: Liếng
X: Mẹc
Y: Gũng

Tên riêng:

A: Vịch
B: Huyễn
C: Kèn
D: Sẽn
E: Phộn
G: Lụ
H: Kiết
K: Lẹo
L: Fèn
M: Síu
N: Yệu
O: Hĩt
P: Lầc
Q: Ku
V: Hén
R: Lọn
S: Tùa
T: Ịng
U: Peo
X: Tẹc
Y: Dú
 
Tên tiếng hàn của mình là: Park Ha Kyung
Tiếng nhật: Taku Chirikatori Torikato
Trung quốc: Liễu Ngọc Bình (tên nam tính quá)nhưng nói chung vẫn tạm ổn:KSV@11:
Lào: Xỉn bựa Tu gây Thoắt(oái, tên gì thế này)bắt đầu choáng đây:KSV@05:
Anh: Spears Valikie Cassan dra
Nga: Xờ vai Pô lét Ra đi mốt
Campuchia: Đạp Tàn Tòi:KSV@16:
Khủng khiếp nhất là tên này>>>>
H'mông: Liếm Xéc Liếng khàng Xụn Jin yệu kiết vịnh yệu:KSV@19:
 
Oa, rối cả mắt:
Hàn:
Jung Yong Hwa:d
Nhật :
Ridofutori Taku Chirikatori Chirikamo. Dài kinh khủng><
Trung:
Mạc Lam Lam. :xTên dễ thương quá, mình thích nhứt đấy^^:-bd
Lào:
Củ Lều Tày Xô Mủ. Hic...:((
Anh:
Simpson Jordan Eva8-}
Nga:
Mốc Cốp Rô Ma Đen Kô. Ặc, tên này ghê quá[-(
Campuchia:
Ngọ Thị Búa. _ _"
Ko hiểu tiếng H'mông;))
 
hihi!xem nào!
tên tiếng Hàn của tớ:Kang Soo Hoon:KSV@05:
tiếng Nhật:Chishikato Tojimomi Fukuto_tên gì hôk nữ tính chút nào!=))
tiếng Hoa:ĐôngPhương Trúc Khuê_tên nì tạm được!:))
 
Bài này thú vị đấy...mỗi tội hoa mắt chóng mặt thôi :KSV@19:
sau 1 hồi tìm muốn đỏ mắt và cười đau cả bụng thì mình cũng kiếm ra kết quả rùi :KSV@09:
Tên Hàn của mình là Park Hyo Won
Tên Nhật là tukimiri noridomotoji :KSV@05:ko hiểu kiếm đâu ra tên này
Tên TQ: Liễu Kỳ Phi:KSV@13:nghe giống tên con trai nhỉ???
ko thể đỡ được mấy cái tên này nữa: Xỉn Bựa Vắt Sổ Xịt (Lào) rồi Đạp Lũng Móng (Campuchia) lại còn Xờvai Ơgo Répbô (Nga) :KSV@09::KSV@09::KSV@09:
nhưng tên tiếng anh của mình nghe cũng ổn: Amber Cami Spears :KSV@04:
vui thật...thank Newsun
 
Newsun cho mấy cái tên ác quá
Lỡ đứa nào họ Nguyễn mà ghép tên tiếng nhật là cũng khùng luôn
Tên của mình
- Hàn: Kang Ji-mun (Tạm ổn)
- Nhật: Taku Tojidofukuchi Katori (tên như con trai)
- Trung Quốc: Đông Phương Thiên Huệ (Ten này thấy hay nhất)
- Lào: Nhổ Tọt Khơ Mú Nghe (Không biết anh newsun nghĩ gì mà cho cái họ Nhổ Toẹt)
- Anh: Laggger Michelle Attie (Cũng được)
- Nga: Đô Rô Sét Gây Sô Va (HCL)
- Campuchia: Đù Hôi Thùi (muốn giết ông newsun quá)
- Liếm Xéc Jìn Phụn Khét Gũng Sìn Liếng Vịch Yệu Kiết (HCL)
 
Tên tiếng Hàn của mình là Kang Eun Mi (thích nhất cái này)
còn tiếng Trung là Đông Phương Tiều Giai (tên gì mà kì cục quá), mấy cái kia thì quá dài, nói ra mệt lắm
 
Anh: Steward Jordan Ryan ( nghe như của con trai ấy )

Nga: Xì pắc tép Rô ma A lô đin ( của con trai mà :KSV@02: )

Campuchia: Chão Thị Sạt ( :KSV@19: )

H'Mông thì em xin chịu :KSV@04: :KSV@08:

toàn tên quái dị ạ...
 
Tên tiếng hàn: Song je sun. chả hay :KSV@17:
tên tiếng nhật: Tojidofuto chirikatochi Ridofukuto. Dài khiếp :KSV@08:
tên tiếng trung: Diệp Bích Tâm. có vẻ hay, an ủi :KSV@09:
Tên tiếng lào: Khạc nùng bát. chúa ơi:KSV@15:
Tên tiếng campuchia: Bành trùm gờm. Cái gì thế này :KSV@16:
không dám xem các tên tiếp theo
 
Tên nguyên gốc: Trần Lê Tuấn Long ( thấy mỗi tên này là kêu nhất :KSV@05:).
N-T-N sinh: 17/11/1993.
Sau đây là tên của em :
- Đầu tiên phải là tên tiếng Anh( ngôn ngữ quốc tế mà lị):Johnny Ben Lombard ( đã Johnny lại còn Ben).
- Tên tiếng Trung: Âu Dương Y Song ( thấy tên tiếng Trung là hay nhất, đủ cả 4 từ như tên gốc).
- Tên tiếng Nhật : Chisikato Taku Chidokato Tamotoji( Siku Domoji - Đây là tên rút gọn, mình thấy như thế này là hợp với tên tiếng Nhật nhất) .
- Tên tiếng Hàn nè: Choi Hyun Ah ( giống tên con gái quá).
-Tiếng Nga( ôi chao): Kuta Lốtchym Tahôi ( trời ơi, tiếng Nga: Ku mình - mình hôi, ku ta - ta hôi, không biết từ Lốt chym là gì nữa...-_-):KSV@16:
- Tên tiếng Lào và tiếng Campuchia là vô duyên nhất nhất( thật kinh khủng khi phiên âm cách đọc ra tiếng Việt):
+Tiếng Lào nè:Khăn Karịt Phây (Tên này là tên lịch sự nhất trong các tên được nêu trên, her her:KSV@05:)
+Tiếng Cam: Bành Mạc Mực (--_--, ) không biết dùng từ gì diễn tả bây giờ...
- Tiếng H'Mông: SíaPhìnPhỉaKut-LiếmXéc- LiếcKhétXụnJìn-FènHitYệuLụ ( hai từ đầu ở 2 chỗ in đậm ghép vào là Liếm liếc, trời ơi không biết còn từ bậy bạ nào chưa liệt kê nữa hay không, Liếm gì vậy trời :KSV@08:)
Cái ông Newsun xoắn từ quá, đọc méo hết cả mồm.. *_*'
 
Mấy người kia, trong TA phải cho tên mình lên trước rồi mới đến tên Họ chứ, sao đơn giản vậy mà cũng không nhớ..
 
hàn quốc: lee eun sup (cũng hay)
nhật bản: temodotoji chirido rikuto (hơi dài)
TQ: lăng trúc giang (tạm ổn)
lào: phăn náng phổn xém (:KSV@15: tên gì mà ghê)
anh: evans lablle ahsley :KSV@12:
nga: pa đan lít mít bít chóp (sặc):KSV@16:
campuchia: tỏi cạp bóng :KSV@15: tên nghe chả hiểu gì cả
khủng khiếp nhất là tên này
toẹc xụ phêng kút khụ liếng khàng khét kiếi phộn yệu:KSV@16:

:KSV@19:
 
Hàn : Lee Sang Ra
Nhật : tên thui nhé : Tamoki ^^!
Trung Quốc : Lăng Ngân Ca ( tên nghe như ca sĩ ^^!)
Lào : Phăn Gảykua Mắn ( tên quái nhỉ -_-)
Anh: khoái nhất tên này nè -->evans zack motimer
 
Quay lại
Top