VNNP_ Đào tạo kế toán thuế tại Hà Nội

ngocvnnp

Thành viên mới
Tham gia
20/2/2013
Bài viết
0
KHÓA NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP – THUẾ
TM – DỊCH VỤ - SẢN XUẤT – XDXL-XUẤT NHẬP KHẨU- BÁO CÁO THUẾ
A. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

 1. Đối tượng: những người đã học chuyên ngành kế toán.
 2. Thời lượng: Từ 2 – 3 tháng ( đào tạo tới khi thành nghề )
 3. Thời gian: Lớp sáng (8h30 -11h30) --- Tối (18h – 20h30) --- cuối tuần (Cả ngày chủ nhật)
B. NỘI DUNG KHÓA HỌC
PHẦN I: BỒI DƯỠNG LÝ THUYẾT CHUYÊN SÂU ÁP DỤNG TRONG DN THỰC TẾ.
I: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ KỸ NĂNG SỬ DỤNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

 1. Chế độ kế toán doanh nghiệp, so sánh sự khác nhau, cách lựa chọn phù hợp với từng loại DN.
 2. Phân biệt kế toán quản trị và kế toán thuế với các nghiệp vụ kế toán phát sinh thực tế.
 3. Chức năng, nhiệm vụ, kỹ năng quản lý công việc của từng vị trí kế toán chủ chốt trong DN hiện nay.
 4. Kỹ năng vận dụng tài khoản và hạch toán kế toán trong các loại hình DN: TM,XNK,SX,DV,XDXL.
 5. Giới thiệu hệ thống tài khoản theo QĐ 15 và QĐ 48, so sánh sự khác nhau.
II: CÁCH ĐỌC, VIẾT CÁC CHỨNG TỪ PHÁT SINH THỰC TẾ TRONG DN.

 1. Cách đọc và kiểm tra các chứng từ, hóa đơn đầu vào phát hiện sai sót theo yêu cầu quản lý và thuế. Phân loại các hóa đơn theo mục đích quản lý, theo dõi. Các văn bản, giấy tờ phù hợp đi kèm chứng từ đầu vào để tăng tính chặt chẽ phòng tránh rủi ro thuế.
 2. Cách đọc, lập và quản lý tờ khai hải quan nhập khẩu, xuất khẩu. Hồ sơ nhập khẩu, xuất khẩu hợp lệ.
 3. Cách đọc hợp đồng và các tài liệu kế toán khác đảm bảo chính xác với các chứng từ kế toán phát sinh.
 4. Cách viết hóa đơn đầu ra: Cách viết cho các trường hợp xuất hóa đơn như: Bán hàng hóa, dịch vụ, công trình; Xuất tài sản, công cụ dùng trong công ty; Xuất bán thanh lý TS,CCDC; Xuất bán hàng hóa chiết khấu.
 5. Cách lập các chứng từ kế toán khác liên quan. Cách lưu trữ tài liệu, chứng từ đảm bảo tra cứu trong kế toán quản trị và quyết toán thuế.
III: BẢN CHẤT CÁC LOẠI THUẾ, CÁCH TÍNH THUẾ, CÁCH TÍNH GIÁ THÀNH, CHI PHÍ.

 1. Bản chất các loại thuế trong DN. Cách tính thuế GTGT, TNDN, TNCN, XNK, Thuế môn bài, thuê văn phòng nhà đất.
 2. Phương pháp tính giá vốn, giá thành: Cách tính giá vốn hàng hóa thương mại trong nước, XNK; Giá thành thành phẩm sản xuất; Giá thành Dịch vụ, công trình XDXL.
 3. Phương pháp tính khấu hao, phân bổ. Cách tính khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC theo quy định của Bộ tài chính và pháp luật thuế.
 4. Cách xác định các chi phí hợp lý được Pháp luật thuế quy định, cách tính các chi phí được hưởng từ các chi phí bị áp theo tỷ lệ quy định của BTC.
IV. HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU CÁC LOẠI HÌNH DN

 1. Quy trình hạch toán kế toán trong DN TM đơn thuần, DN TM Xuất nhập khẩu: Chứng từ phát sinh--->Phân loại---->Xử lý thu nhập--->Xử lý giá vốn---> Tập hợp---->Tính kết quả kinh doanh.
 2. Quy trình hạch toán kế toán trong DN SX: Chứng từ phát sinh---->Phân loại----> Xử lý sản xuất tính giá thành phẩm--->Xử lý thu nhập--->Xử lý giá vốn---> Tập hợp---->Tính kết quả kinh doanh.
 3. Quy trình hạch toán kế toán trong DV-XDXL: Chứng từ phát sinh---->Phân loại----> Xử lý tính giá thành công trình, dịch vụ--->Xử lý thu nhập--->Xử lý giá vốn---> Tập hợp---->Tính kết quả kinh doanh.
V: GHI CHÉP SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 1. Quy trình ghi chép sổ sách kế toán: Từ chứng sống của Dn lên các loại sổ sách theo quy định của Bộ tài chính và pháp luật thuế. Kỹ năng kiểm tra và phát hiện sai sót SSKT. Phương pháp điều chỉnh và sửa sai sổ sách kế toán.
 2. Quy trình lập báo cáo tài chính: Theo từng bảng biểu quy định trong báo cáo. Kỹ năng kiểm tra và phát hiện sai sót BCTC. Phương pháp điều chỉnh và sửa sai BCTC đã nộp..
VI: CÁCH LẬP CÁC BÁO CÁO THUẾ TRÊN PHẦN MỀM THUẾ

 1. Cách lập báo cáo thuế GTGT theo tháng
 2. Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý, quyết toán tình hình sử dụng hóa đơn năm.
 3. Cách lập báo cáo thuế TNDN theo quý, quyết toán thuế TNDN năm.
 4. Cách lập báo cáo thuế TNCN theo quý, quyết toán thuế TNCN năm.
PHẦN II: THỰC HÀNH THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRONG DN
I: THỰC HÀNH LẬP HÓA ĐƠN, CÁC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN, LƯU TRỮ, PHÂN LOẠI

 1. Lập hóa đơn tài chính: Hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, công trình gồm có chiết khấu và không có chiết khấu; Hóa đơn xuất sử dụng; Hóa đơn bán thanh lý TS,CCDC
 2. Lập các chứng từ kế toán liên quan: PN,PX,PT,PC.
 3. Thực hành lưu trữ chứng từ hợp lệ
 4. Phân loại hóa đơn hợp lý, hợp lệ theo quy định.

II: THỰC HÀNH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN – GHI CHÉP SSKT TRÊN CHỨNG TỪ SỐNG.

 1. Thực hành quy trình hạch toán kế toán trên chứng sống các loại hình DN : TM đơn thuần; TM xuất nhập khẩu, SX,DV, XDXL. Thực hành thành thạo các hạch toán khó trong kế toán: Chiết khấu; Hàng bán bị trả lại; Bán thanh lý CCDC, tài sản; Xuất dùng; Chênh lệch tỷ giá; Giá thành sản xuất, dịch vụ, công trình.
 2. Thực hành ghi chép SSKT các loại hình DN trên Excel và Phần mềm kế toán và khóa số liệu kế toán, chuyển số dư kế toán sang năm tài chính sau.
III: THỰC HÀNH LẬP CÁC BÁO CÁO THUẾ - BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1.Thực hành lập các báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN, tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng, quý và quyết toán theo năm trên Phần mềm mã vạch của cơ quan thuế.
2. Thực hành lập Báo cáo tài chính trên Excel và phần mềm kế toán theo quý, năm.
PHẦN III: THẢO LUẬN KINH NGHIỆM, LUYỆN PHẢN XẠ THUYẾT TRÌNH XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

 1. Các sai phạm thường gặp trong sử dụng tài khoản kế toán, ghi chép sổ sách. Cách phòng tránh và biện pháp xử lý sai sót ( nếu có).
 2. Các sai phạm trong báo cáo thuế các loại , cách điều chỉnh sai phạm trong báo cáo thuế đã nộp và biện pháp phòng ngừa.
 3. Các chi phí bất hợp lý, biện pháp điều chỉnh chi phí tránh rủi ro pháp luật thuế.
 4. Các sai phạm thường gặp trong cách tính giá vốn, giá thành SX, DV, công trình XDXL, biện pháp phòng tránh và xử lý sai phạm.
 5. Các sai phạm trong BCTC và biện pháp xử lý, điều chỉnh BCTC đã nộp các năm tài chính trước.
Lưu ý: Giáo viên và học viên cùng thảo luận đưa ra các sai phạm và yêu cầu học viên giải trình các tình huống có sức thuyết phục.
PHẦN IV: THI TỐT NGHIỆP

 1. Thi Test trắc nghiệm nghiệp vụ trên giấy.
 2. Thi Test phản xạ xử lý tình huống phát sinh và giải trình xử lý các sai phạm đã xảy ra.

ĐẢM BẢO HỌC VIÊN HỌC XONG KHÓA NÀY LÀM TRỌN VẸN NGHỀ KẾ TOÁN – THUẾ VỚI CÁC VỊ TRÍ KHÁC NHAU TRONG CÁC LOẠI HÌNH DN KHÁC NHAU MÀ KHÔNG PHẢI HỌC THÊM BẤT KÝ KHÓA HỌC NÀO.
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VNNP
ĐỊA CHỈ: SỐ 16 NGÁCH 40 NGÕ 260 CẦU GIẤY HÀ NỘI
WEBSITE: www.giaiphapvnnp.com
LIÊN HỆ: Ms Ngọc - PHÒNG ĐÀO TẠO
Email:
phongdaotao7vnnp@gmail.com
SĐT: 04.37673385 - SỐ MÁY LẺ 123
 

hangnhat1806

Banned
Tham gia
17/12/2012
Bài viết
5
Công ty mình chuyên bán các sản phẩm đươc sản xuất tại Nhật cho dân Nhật dùng ( goi là hàng nội địa Nhật) nên chất lượng tuyệt hảo, siêu tiết kiệm điện ( thườnggiảm 50% điện năng). Hiện bên mình đang có các sản phẩm: Tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh, nồi cơm điện, quạt máy, đồng hồ, loa nghe nhạc, đầu DVD có ổ cứng, cần câu...( mình update hàng liên tục). Tất cá các sản phẩm bảo đảm zin 100% và được bảo hành 1 năm.

1. Tủ lạnh
- Dung tích lớn (trên 401L), trên 4 cửa, siêu tiết kiệm điện (chỉ mất ~ 1KWh/ ngày) nhưng độ lạnh tủ khá sâu. Giữ hoa quả, rau tươi lâu hơn, thức ăn lâu hư. Đặc biệt có đá rơi tự động. Nhìn là thích, dùng là mê. Để trong nhà nhìn cực sang và đẹp
- Giá của tủ dùng gas 134 dao động từ 6 đến 10t
- Giá của tủ dùng gas 600a dao dộng từ 10t đến 20t


Tặng cục biến Lioa
- 1 vài hình ảnh chân thật về 1 số tủ lạnh của công ty chúng tôi:


ĐT: 0938002775

ĐT: 0938002775

ĐT: 0938002775

ĐT: 0938002775

ĐT: 0938002775

ĐT: 0938002775

ĐT: 0938002775

ĐT: 0938002775

ĐT: 0938002775

ĐT: 0938002775

ĐT:0938002775

2. Máy lạnhHàng nội địa Nhật nguyên bản zin 100%, hàng đẹp, nhiều thương hiệu nổi tiếng (Toshiba, Daikin, Fujitsu, National...) 1HP, 1.5HP, 2HP.. Đời từ 2005 đến 2010.

+Làm lạnh nhanh, siêu bền, siêu tiết kiệm điện, chạy cực êm. Có nhiều chức năng: Plasma-ion, trao đổi gió, oxi, trượt lắp, tự vệ sinh, quạt 2-4 hướng...

+Máy lạnh dùng gas 410A nên không bị khô da, khô mũi hay cảm thấy mệt mỏi, khó chịu như những máy lạnh Viet nam hay Thái. Đặc biệt giúp bạn ngủ ngon hơn và sâu hơn. Những người ko thích dùng máy lạnh, sau khi dùng thử máy Nhật đảm bảo sẽ thích và ưng ý.

+Máy lạnh 2 chiều ( mùa đông thì bật máy lạnh sang chế độ sưởi ấm ).

1 vài hình ảnh về máy lạnh: (các bác có thể ghé cty của em để xem máy và được tư vấn cụ thể)


- Bao công lắp đặt, bao 3m ống đồng, bào hành 1 năm
LH: 0938002775
Bảng báo giá máy lạnh
- Tosiba : 1Hp giá 5.7t
- National, Daikin : 5.5
- Mitshubishi, fujishu : 5t3
- Hitachi, sharp : 5t
TẤT CẢ ĐỀU ĐƯỢC BẢO HÀNH 1 NĂM. ( Anh em chon không bảo hành giảm 600n)

0938002775 để được giá tốt nhất.

Đặc biệt
- Có giá rất tốt cho anh e kỹ thuật.
- Chúng tôi còn cung cấp dịch vụ THIẾT KẾ, LẶP ĐẶT, BẢO TRÌ, VỆ SINH, SỬA CHỮA hệ thống máy lạnh dân dụng và công nghiệp cho các hộ gia đình, tòa nhà văn phòng, trường học, ngân hàng, khách sạn.
- Nếu chỉ với nhu cầu máy bắt máy lạnh mà không cần thương hiệu thì bạn chúng tối có giá rất rẻ 4.500.000 đã bao cả công lắp đặt cho bạn và luôn luôn bảo đảm chất lượng tốt ( bảo hành 1 năm )


3. Máy Giặt
- Tất cả các máy giặt đều cửa trước, giặt đồ rất sạch và không làm hư quần áo, tiết kiệm điện và tiết kiệm nước, có chức năng sấy đồ có thể mặc liền.
- Giá máy giặt sấy thường dao dộng từ 7t đến 12t
- Giá máy giặt sấy lốc dao động từ 12 đến 16 T
- Giá máy giặt hàng độc thêm chức năng tỏa hơi lạnh giá 16 đến 19t
Bảo hành 1 năm. LH: 0938002775
một số hình ảnh thật
img0238gu.jpg


NA-VR1100-3-500x500.jpg

4. Nồi cơm điện
- Nồi cơm điện mới về -nồi đẹp. Đa dạng mẫu mã, thương hiệu, đời cao: TOSHIBA, ZOJIRUSHI(Con Voi), Tiger (Con Cọp), MITSUBISHI, SANYO HITACHI NATIONAL
- Tất cả nồi cơm điện nhập về đều sử dụng công nghệ IH (Đốt nóng cảm ứng nhiệt) giúp nấu cơm ngon hơn rất nhiều lần. Hạt cơm nở đều, cực kỳ dẻo, ko bị đọng nước trên mặt và hai bên thành nồi, không bị khô, giữ mùi, giữ ấm tốt mặc dù cắm điện liên tục trong vòng 48 tiếng đồng hồ cũng ko có cháy. Dù hâm cơm nguội cũng ko cần tưới nước mà cơm vẫn dẻo như mới nấu, không bao giờ có cháy nếu chỉ hâm có nửa chén cơm. Đặc biệt khi nhà cúp điện mà đã lỡ vo gạo thì để đến ngày hôm sau nấu cơm vẫn ngon.

- Xoong bên trong nồi bằng hợp kim INOX từ 7 đến 9 lớp với công nghệ chống dính mới nhất nên nồi rất dầy, nặng hơn niêu đất Việt Nam.Cơm ngon như nấu bằng củi, than trong niêu đất của Việt Nam

- Do nồi IH này dùng sóng từ cao tần không dùng điện trở nhiệt như nồi thông dụng nên khi nấu nó làm nóng cái nồi bằng cách dùng sóng cao tần phóng vào cái nồi với tần số rất lớn thay đổi chiều liên tục trong thành nồi vì vậy sự tổn hao nhiệt ra môi trường xung quanh là rất nhỏ và nó được điều khiển bằng vi mạch điện tử nó an toàn về cháy nổ, an toàn về điện,do đó vật liệu làm lên nó ko bị hư nên rất bền về thời gian sử dụng và tiết kiệm điện > 50%.

- Màn hình LCD có đồng hồ hiện thị số, thời gian, dây cắm điện tự đông thụt vào khi cần thu gọn
- Có nhiều chức năng nấu, hẹn giờ nấu, giờ tự động tắt trong vòng 24h
- Giá dao động từ 700k - 2tr tùy theo dung tích và model. Bảo hành 1 năm.
LH: 0938002775
EM chỉ up 1 vài tấm hình, để lựa chọn cho mình 1 cái nồi ưng ý các bác nên ghé cửa hàng mình để được lựa chọn và tư vấn5.
Đồng hồ
-Có nhiều thương hiệu đồng hồ chính hãng nổi tiếng như: SEIKO, CITIZEN,...
Gía dao động từ 500k - 2tr tùy theo đời máy (đời cổ hay mới), chạy bằng cơ hay điện tử, chất liệu và độc hay ko
LH: 0938002775
1 vài mẫu đồng hồ up lên, còn nhiều mẫu khác các bác có thể ghé cửa hàng em để xem:


6. Quạt máy


- Quạt chạy êm ái, không nghe tiếng động cơ, tiết kiệm điện năng đặc biệt cực mát và dễ chịu (mát và dễ chịu hơn quạt VN nhé vì khi quạt VN chạy lâu thì hơi nóng của quạt sẽ thổi vào người dễ sinh bệnh).
- Đặc biệt nếu khách không muốn dùng ổn áp hay biến thế thì có quạt gắn thêm biến để xài điện 220V
- Giá quạt không remote là 450n và có remote là 700n (đặc biệt là hàng còn nguyên thùng chưa qua sử dụng)
LH: 0938002775
1 vài hình ảnh về quạt Nhật:
Showroom1: 251 Thạch Lam , Phường Phú Thạnh , Quận Tân Phú TPHCM

Có ship hàng trên toàn quốc. Đặc biệt các tinh thành phía Bắc.
(mình đang cần tìm đại lý phía bắc)
Số tài khoản : 0421000423522
Nguyễn Thị Thúy An
ĐT: 0938002775
ĐC: 251 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, HCM
 
Top