VNNP - Trung tâm đào tạo kế toán tốt nhất// 0913285273

ngocbichvnnp

Thành viên
Tham gia
3/7/2012
Bài viết
0
KHÓA NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP – THUẾ
TM – DỊCH VỤ - SẢN XUẤT – XDXL-XUẤT NHẬP KHẨU- BÁO CÁO THUẾ
A. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
 1. Đối tượng: những người đã học chuyên ngành kế toán.
 2. Thời lượng: Từ 2 – 3 tháng ( đào tạo tới khi thành nghề )
Thời gian: Lớp sáng (8h30 -11h30) --- Tối (18h – 20h30) --- cuối tuần (Cả ngày chủ nhật)
B. NỘI DUNG KHÓA HỌC
PHẦN I: BỒI DƯỠNG LÝ THUYẾT CHUYÊN SÂU ÁP DỤNG TRONG DN THỰC TẾ.
I: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ KỸ NĂNG SỬ DỤNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
 1. Chế độ kế toán doanh nghiệp, so sánh sự khác nhau, cách lựa chọn phù hợp với từng loại DN.
 2. Phân biệt kế toán quản trị và kế toán thuế với các nghiệp vụ kế toán phát sinh thực tế.
 3. Chức năng, nhiệm vụ, kỹ năng quản lý công việc của từng vị trí kế toán chủ chốt trong DN hiện nay.
 4. Kỹ năng vận dụng tài khoản và hạch toán kế toán trong các loại hình DN: TM,XNK,SX,DV,XDXL.
 5. Giới thiệu hệ thống tài khoản theo QĐ 15 và QĐ 48, so sánh sự khác nhau.
II: CÁCH ĐỌC, VIẾT CÁC CHỨNG TỪ PHÁT SINH THỰC TẾ TRONG DN.
 1. Cách đọc và kiểm tra các chứng từ, hóa đơn đầu vào phát hiện sai sót theo yêu cầu quản lý và thuế. Phân loại các hóa đơn theo mục đích quản lý, theo dõi. Các văn bản, giấy tờ phù hợp đi kèm chứng từ đầu vào để tăng tính chặt chẽ phòng tránh rủi ro thuế.
 2. Cách đọc, lập và quản lý tờ khai hải quan nhập khẩu, xuất khẩu. Hồ sơ nhập khẩu, xuất khẩu hợp lệ.
 3. Cách đọc hợp đồng và các tài liệu kế toán khác đảm bảo chính xác với các chứng từ kế toán phát sinh.
 4. Cách viết hóa đơn đầu ra: Cách viết cho các trường hợp xuất hóa đơn như: Bán hàng hóa, dịch vụ, công trình; Xuất tài sản, công cụ dùng trong công ty; Xuất bán thanh lý TS,CCDC; Xuất bán hàng hóa chiết khấu.
 5. Cách lập các chứng từ kế toán khác liên quan. Cách lưu trữ tài liệu, chứng từ đảm bảo tra cứu trong kế toán quản trị và quyết toán thuế.
III: BẢN CHẤT CÁC LOẠI THUẾ, CÁCH TÍNH THUẾ, CÁCH TÍNH GIÁ THÀNH, CHI PHÍ.
 1. Bản chất các loại thuế trong DN. Cách tính thuế GTGT, TNDN, TNCN, XNK, Thuế môn bài, thuê văn phòng nhà đất.
 2. Phương pháp tính giá vốn, giá thành: Cách tính giá vốn hàng hóa thương mại trong nước, XNK; Giá thành thành phẩm sản xuất; Giá thành Dịch vụ, công trình XDXL.
 3. Phương pháp tính khấu hao, phân bổ. Cách tính khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC theo quy định của Bộ tài chính và pháp luật thuế.
 4. Cách xác định các chi phí hợp lý được Pháp luật thuế quy định, cách tính các chi phí được hưởng từ các chi phí bị áp theo tỷ lệ quy định của BTC.
IV. HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU CÁC LOẠI HÌNH DN
 1. Quy trình hạch toán kế toán trong DN TM đơn thuần, DN TM Xuất nhập khẩu: Chứng từ phát sinh--->Phân loại---->Xử lý thu nhập--->Xử lý giá vốn---> Tập hợp---->Tính kết quả kinh doanh.
 2. Quy trình hạch toán kế toán trong DN SX: Chứng từ phát sinh---->Phân loại----> Xử lý sản xuất tính giá thành phẩm--->Xử lý thu nhập--->Xử lý giá vốn---> Tập hợp---->Tính kết quả kinh doanh.
 3. Quy trình hạch toán kế toán trong DV-XDXL: Chứng từ phát sinh---->Phân loại----> Xử lý tính giá thành công trình, dịch vụ--->Xử lý thu nhập--->Xử lý giá vốn---> Tập hợp---->Tính kết quả kinh doanh.
V: GHI CHÉP SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 1. Quy trình ghi chép sổ sách kế toán: Từ chứng sống của Dn lên các loại sổ sách theo quy định của Bộ tài chính và pháp luật thuế. Kỹ năng kiểm tra và phát hiện sai sót SSKT. Phương pháp điều chỉnh và sửa sai sổ sách kế toán.
 2. Quy trình lập báo cáo tài chính: Theo từng bảng biểu quy định trong báo cáo. Kỹ năng kiểm tra và phát hiện sai sót BCTC. Phương pháp điều chỉnh và sửa sai BCTC đã nộp..
VI: CÁCH LẬP CÁC BÁO CÁO THUẾ TRÊN PHẦN MỀM THUẾ
 1. Cách lập báo cáo thuế GTGT theo tháng
 2. Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý, quyết toán tình hình sử dụng hóa đơn năm.
 3. Cách lập báo cáo thuế TNDN theo quý, quyết toán thuế TNDN năm.
 4. Cách lập báo cáo thuế TNCN theo quý, quyết toán thuế TNCN năm.
PHẦN II: THỰC HÀNH THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRONG DN
I: THỰC HÀNH LẬP HÓA ĐƠN, CÁC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN, LƯU TRỮ, PHÂN LOẠI
 1. Lập hóa đơn tài chính: Hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, công trình gồm có chiết khấu và không có chiết khấu; Hóa đơn xuất sử dụng; Hóa đơn bán thanh lý TS,CCDC
 2. Lập các chứng từ kế toán liên quan: PN,PX,PT,PC.
 3. Thực hành lưu trữ chứng từ hợp lệ
 4. Phân loại hóa đơn hợp lý, hợp lệ theo quy định.
II: THỰC HÀNH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN – GHI CHÉP SSKT TRÊN CHỨNG TỪ SỐNG.
 1. Thực hành quy trình hạch toán kế toán trên chứng sống các loại hình DN : TM đơn thuần; TM xuất nhập khẩu, SX,DV, XDXL. Thực hành thành thạo các hạch toán khó trong kế toán: Chiết khấu; Hàng bán bị trả lại; Bán thanh lý CCDC, tài sản; Xuất dùng; Chênh lệch tỷ giá; Giá thành sản xuất, dịch vụ, công trình.
 2. Thực hành ghi chép SSKT các loại hình DN trên Excel và Phần mềm kế toán và khóa số liệu kế toán, chuyển số dư kế toán sang năm tài chính sau.
III: THỰC HÀNH LẬP CÁC BÁO CÁO THUẾ - BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1.Thực hành lập các báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN, tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng, quý và quyết toán theo năm trên Phần mềm mã vạch của cơ quan thuế.
2. Thực hành lập Báo cáo tài chính trên Excel và phần mềm kế toán theo quý, năm.
PHẦN III: THẢO LUẬN KINH NGHIỆM, LUYỆN PHẢN XẠ THUYẾT TRÌNH XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
 1. Các sai phạm thường gặp trong sử dụng tài khoản kế toán, ghi chép sổ sách. Cách phòng tránh và biện pháp xử lý sai sót ( nếu có).
 2. Các sai phạm trong báo cáo thuế các loại , cách điều chỉnh sai phạm trong báo cáo thuế đã nộp và biện pháp phòng ngừa.
 3. Các chi phí bất hợp lý, biện pháp điều chỉnh chi phí tránh rủi ro pháp luật thuế.
 4. Các sai phạm thường gặp trong cách tính giá vốn, giá thành SX, DV, công trình XDXL, biện pháp phòng tránh và xử lý sai phạm.
 5. Các sai phạm trong BCTC và biện pháp xử lý, điều chỉnh BCTC đã nộp các năm tài chính trước.
Lưu ý: Giáo viên và học viên cùng thảo luận đưa ra các sai phạm và yêu cầu học viên giải trình các tình huống có sức thuyết phục.
PHẦN IV: THI TỐT NGHIỆP
 1. Thi Test trắc nghiệm nghiệp vụ trên giấy.
 2. Thi Test phản xạ xử lý tình huống phát sinh và giải trình xử lý các sai phạm đã xảy ra.
ĐẢM BẢO HỌC VIÊN HỌC XONG KHÓA NÀY LÀM TRỌN VẸN NGHỀ KẾ TOÁN – THUẾ VỚI CÁC VỊ TRÍ KHÁC NHAU TRONG CÁC LOẠI HÌNH DN KHÁC NHAU MÀ KHÔNG PHẢI HỌC THÊM BẤT KÝ KHÓA HỌC NÀO.
HOÀN TRẢ 100% HỌC PHÍ NẾU KHÔNG THÀNH NGHỀ.
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
Cty CP Giải Pháp VNNP Việt Nam : https://www.giaiphapvnnp.com/
Địa chỉ: Trụ sở: Số 16/40 Ngõ 260 Cầu Giấy – Hà Nội.
Hotline: 090 4884 918
Liên hệ trực tuyến qua mail: phongdaotao3vnnp@gmail.com
Rất mong được hợp tác với quý vị xin chân thành cảm ơn!
“VNNP SẴN SÀNG CHO MỘT NGHỀ NGHIỆP VỮNG VÀNG”
 

×
Quay lại
Top