Video Học Excel Cơ Bản [ Tổng Hợp ]

xuanhung_xd9

thichhohap.com
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.997


Bài 1: Giới Thiệu Chương Trình Microsoft Excel

http://www.youtube.com/user/vuquangt...20/sxkOFsFgE0c
http://www.youtube.com/user/vuquangt...19/QuH6yREmrvA

Bài 2: Hàm Điều Kiện IF
http://www.youtube.com/user/vuquangt...18/2eZXCZj8SIY
http://www.youtube.com/user/vuquangt...17/limvCfXFDSw

Bài 3: Hàm Tròn Round,Hàm And ,Hàm Or
http://www.youtube.com/user/vuquangt...16/ToaE2JzXz54
http://www.youtube.com/user/vuquangt...15/1x2WF1aYknU

Bài 4: Các Hàm Cắt Chuỗi LEFT-RIGHT-MID Hàm SumIf
http://www.youtube.com/user/vuquangt...14/TA8klSGm2YI
http://www.youtube.com/user/vuquangt...13/N_pkg-MEo2g

Bài 5: Hàm Int,Hàm Mod,Hàm Do Tìm Vlookup
http://www.youtube.com/user/vuquangt...12/zTOtdDD7jk8
http://www.youtube.com/user/vuquangt...11/uQ9D-wd6CS8
http://www.youtube.com/user/vuquangt...10/5dUYJoX3I-g

Bài 6: Hàm Value,Hàm Vlookup
http://www.youtube.com/user/vuquangt.../9/FD4qaVL8K4w
http://www.youtube.com/user/vuquangt.../8/qFfcT9aQS3g

Bài 7: Hàm Hlookup
http://www.youtube.com/user/vuquangt.../7/9cCyaLnTI6k
http://www.youtube.com/user/vuquangt.../6/4T2Dyy6nlyY

Bài 8: Ôn Tập Hàm Vlookup,Hlookup
http://www.youtube.com/user/vuquangt.../5/059HU8OZeFE

Bài 9: Sử Dụng Chức Năng Advanced Filter Để Rút Trích Dử Liệu
http://www.youtube.com/user/vuquangt.../4/rCMXumbyhF4
http://www.youtube.com/user/vuquangt.../3/dNqQyFfeHls

Bài 10: Hàm Index,Hàm Match,Hàm Dsum
http://www.youtube.com/user/vuquangt.../2/pWwZM1xAhoA
http://www.youtube.com/user/vuquangt.../1/Fp4kLgBT4zk
http://www.youtube.com/user/vuquangt.../0/0QdyagLuIso

Bài 11: Bài Tập Ôn Tổng Hợp
http://www.youtube.com/user/vuquangt.../0/4agQ7Q8pWa8

File bài tập Excel: http://www.mediafire.com/?cn9bqzoxqfdwbzo

File Giải bài Tập Excel: http://www.mediafire.com/?9tp4ra89tv2ilt4

Flie Giải Bài Tập Theo Video:http://www.mediafire.com/?18fndt0zg3r0jfw

Để có được video chất lượng lưu ý khi dowload bạn chọn 1080i để có độ phân giải tốt Nhất

Đề Thi Chứng Chỉ A.Kết Thúc Môn Excel
http://www.mediafire.com/?b1k3ggff51nw951

Hướng Dẩn Giải Đề Thi Môn Excel
http://www.mediafire.com/?6lquny6fh8zq166
 
Top