Văn hóa giao tiếp tại các quán ăn Hàn Quốc

learnlink

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/11/2011
Bài viết
7
130119061830-863-198.jpg

Đầu tiên khi bước vào quán ăn Hàn Quốc, các bạn hãy chào họ. Vì người Hàn rất coi trọng lễ nghĩa nên câu chào hỏi luôn là câu cửa miệng của họ. Các bạn chào như thế này :
Hello/How are you? an-nyoung-ha-se-yo?
안녕하세요? An-nhon-ha-sê yô?
và một câu luôn xuất hiện trong giao tiếp là những câu như :
Cảm ơn
감사합니다. kam sa ham ni ta
Thank you gaum-sa-ham-ni-da

Vâng
네 nê
Yes neh

Không
아니오 a ni ô
No a-ni-yo

Xin lỗi
미안합니다. Mi an ham ni ta
I’m sorry mi-an ham-ni-da

Bây giờ chúng ta bắt đầu phần chọn món ăn và gọi món nhé. Đầu tiên hãy đề nghị họ rằng :

Xin cho tôi xem thực đơn
메뉴 보여 주세요. mê nyu bô do ju sê dô
Could I see a menu, please? menu bo-yaw
ju-se-yo

Hoặc các bạn cũng có thể hỏi họ rằng : Ở đây có món _____ không?
_____ 있어요? _______it so dô?
Ví dụ Meo sẽ hỏi món 갈비탕[kal bi thăng] là món canh sườn bò
Do you have a(n) _____? _____ e-saw-yo?

Hoặc khi không thể chọn được món bạn hãy hỏi người phục vụ xem món nào ngon nhất ở quán.
뭐가 맛있어요? mô ka ma shi so dô?
What do you recommend? mo-ga ma-shi-saw-yo?

(Còn nữa)
Tìm hiểu thêm tại: http://cunghoc.org/?p=3218
 
Top