Until và till – cho tới khi

Trong chuyên mục 'Reading (Đọc)' đăng bởi Newsun, 20/4/2010. — 2.381 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Until và till – cho tới khi

  [​IMG]

  Hai từ này có nghĩa tương đương nhau và đều đươc dùng như là giới từ và liên từ. Chỉ có điều until trang trọng hơn till

  I will wait until/till I hear from you.

  Wait until/till tomorrow.

  Wait until/till he returns.

  Until/till và to

  To được dùng như là một giới từ chỉ thời gian, mang nghĩa tương tự với until/till, và thường đứng sau from.

  I usually work from ten to six. (OR I usually work from ten until/till six.)

  Trường hợp không dùng until/till

  Until/till chỉ được dùng để nói về thời gian. Trong trường hợp nói về khoảng cách, ta dùng to, as far as, up to; trong đó up to cũng được dùng để nói về số lượng.

  We walked as far as/up to the edge of the forest. (không dùng: …until/till the edge of the forest.)

  You can earn up to $100 a week.

  Đôi khi ta có thể dùng until/till trước một địa điểm nào đó với nghĩa là “until we get to …”.

  Go straight on until/till you come to the post office and then turn left.

  Thời/thì

  Sau until, ta thường dùng thời hiện tại mang ý chỉ tương lai.

  I will wait until she returns. (không dùng … until she will return.)
   


  sunhansauLunited thích điều này.


Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP