Tự học Microsoft Office 2010 - Đầy đủ cả Excel,Word,

anhnt.anh

Quản lý KSV
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/1/2010
Bài viết
968
Mình lấy ví dụ cái mục lục Excel 2010, chứ lấy cả 3 thì dài lắm. nhìn cái mục lục này là các bạn đủ thấy lad nó đầy đỉ đến đâu nhỉ? Chính ra là có cả bản Pp nhưng mà nặng quá 10M ko up lên dc.

I. Những điểm mới trong Microsoft Excel 2010. 7
Thêm tính năng Sparkline. 8
Tính năng Slicers. 9
Định dạng dữ liệu có điều kiện. 10
PivotTables và PivotCharts. 12
Share Workbook. 12
I. Nội dung chính. 13
Chương 1: Làm Quen Với Microsoft Excel 13
1.1 Giới thiệu Excel 13
Excel là gì: 13
Ribbon là gì?. 17
Sử dụng thực đơn ngữ cảnh (shortcut menu). 18
1.2. Mở Excel, đóng Excel, phóng to, thu nhỏ cửa sổ. 19
Phóng to, thu nhỏ cửa sổ Excel 19
Thu nhỏ cửa sổ Excel 20
Phóng to cửa sổ Excel 20
Thoát khỏi Excel 20
1.3. Thao tác với ô và vùng. 20
Nhận dạng ô và vùng (cells, range). 20
Chọn vùng. 21
Sao chép và di chuyển vùng. 21
Dán đặc biệt (Paste Special). 22
Đặt tên vùng. 24
Thêm chú thích cho ô. 25
Chèn, xóa ô, dòng và cột 26
Thay đổi độ rộng cột và chiều cao dòng. 27
Nối (Merge) và bỏ nối các ô (Split). 29
Chuyển một ô đã nối về lại nhiều ô. 29
1.4. Di chuyển trong bảng tính và sử dụng phím tắt. 30
Thanh cuốn dọc, thanh cuốn ngang. 30
Thanh Sheet tab. 30
Sử dụng các tổ hợp phím tắt để di chuyển. 31
1.5 Thao tác với workbook. 32
Tạo mới workbook. 32
Lưu workbook. 34
Đóng workbook. 36
Sắp xếp workbook. 36
1.6. Thao tác với worksheet. 37
Chèn thêm worksheet mới vào workbook. 37
Đổi tên worksheet 38
Xóa worksheet. 38
Sắp xếp thứ tự các worksheet 38
Sao chép worksheet. 39
Chọn màu cho sheet tab. 39
Ẩn/ Hiện worksheet. 40
1.7 Sử dụng các chế độ hiển thị trong quá trình thao tác. 41
Sử dụng thanh Zoom.. 41
Xem và so sánh worksheet trong nhiều cửa sổ. 41
Chia khung bảng tính làm nhiều phần và cố định vùng tiêu đề. 42
Sử dụng Watch Window.. 43
Chương 2: Làm việc với dữ liệu trong Excel 43
2.1. Nhập liệu, hiệu chỉnh. 43
Nhập liệu. 44
Nhập các ký tự đặc biệt. 45
Hiệu chỉnh nội dung. 46
Nhập đè lên ô có sẵn nội dung. 46
Sử dụng các kỹ thuật khi nhập liệu. 47
2.2. Định dạng. 51
Định dạng chung. 51
Tự động định dạng có điều kiện. 59
Bảng và định dạng bảng (table). 60
Sử dụng mẫu định dạng tài liệu (Document Themes). 62
2.3 Tìm và thay thế dữ liệu. 63
2.4 Sắp xếp và lọc dữ liệu. 64
Chương 3: Giới Thiệu Và Sử Dụng Các Hàm.. 68
3.1 Giới thiệu công thức và hàm: 68
Giới thiệu công thức (Formula). 68
Giới thiệu hàm (Function). 70
Nhập công thức và hàm.. 71
Tham chiếu trong công thức. 73
Các lỗi thông dụng (Formulas errors). 75
3.2 Các hàm trong excel 76
a. Nhóm hàm về thống kê. 76
b. Nhóm hàm về phân phối xác suất. 78
c. Nhóm hàm về tương quan và hồi quy tuyến tính. 80
d. Các hàm tài chính - financian functions. 81
e. Danh mục các Các Hàm Quản lý Cơ sở dữ liệu và Danh sách. 86
f. HÀM TOÁN HỌC VÀ LƯỢNG GIÁC. 103
g. HÀM XỬ LÝ VĂN BẢN VÀ DỮ LIỆU.. 117
Chương 4: Khai Thác Cơ Sở Dữ Liệu. 135
4.1. Sort (sắp xếp) và Filter (lọc). 135
Sắp xếp. 135
Lọc dữ liệu. 136
4.2 PivotTable và PivotChart. 137
4.2.1 Giới thiệu PivotTable và PivotChart. 138
Tạo một báo cáo PivotTable đơn giản. 138
4.2.2 Tìm hiểu dữ liệu nguồn của PivotTable. 153
4.2.3 Sử dụng các công cụ của PivotTable và định dạng PivotTable. 167
Chương 5: Đồ Thị Trong Excel 179
5.1 Giới thiệu đồ thị 179
5.2. Vẽ đồ thị 180
5.3. Các thao tác trên đồ thị 185
a. Nhận biết các thành phần trên đồ thị 185
Các thành phần thông dụng. 185
Một số thành phần chỉ có trong đồ thị 3-D.. 186
b. Các thao tác với đồ thị 186
Chọn thành phần trên đồ thị 186
Di chuyển đồ thị 186
Sao chép đồ thị 187
Xóa đồ thị 187
Thêm các thành phần của đồ thị 187
Sắp xếp và xóa các thành phần của đồ thị 187
In đồ thị 188
c. Hiệu chỉnh và định dạng đồ thị 188
Hiệu chỉnh Chart Area. 188
Hiệu chỉnh Flot Area. 190
Hiệu chỉnh tiêu đề đồ thị, chú thích, tiêu đề trục hoành và trục tung,….. 190
Hiệu chỉnh đường lưới ngang và dọc. 191
d. Các thao tác với chuỗi số liệu trong đồ thị 196
Xóa bớt một chuỗi số liệu khỏi đồ thị 196
Thêm chuỗi mới vào đồ thị 196
Thay đổi chuỗi số liệu. 197
Thêm đường xu hướng vào đồ thị 199
Chương 6: Định Dạng Trang Và In Bảng Tính. 200
6.1. Các chế độ hiển thị trang trong Excel 200
6.2. Thiết lập thông số cho trang in. 201
6.3. Thiết lập thông số hộp thoại Print. 207
6.4. Các lưu ý khác. 209
Chương 7: Làm Việc Với Macro, Templates. 209
7.1 Macro. 209
Ghi một Macro. 209
Thực thi Macro. 211
Chương 8: Phím Tắt Và Thủ Thuật. 212
8.1 Phím Tắt. 212
a. Truy cập Ribbon bằng bàn phím.. 212
b. Phím tắt. 212
8.2 Thủ thuật. 216
1. Dịch số tiền về chữ (Chuyển số thành chữ). 216
2. Giấu bảng tính Excel chuyên nghiệp. 221
3. Khóa và bảo vệ những ô có chứa công thức. 222
4. Sử dụng Data-Validation khi danh sách nguồn nằm trong một Sheet khác. 228
5. Điều khiển Conditional Formating bằng checkbox. 231
6. Đánh dấu những ô chứa công thức bằng Conditional Formatting. 238
7. Sử dụng chức năng thay thế (Replace) để gỡ bỏ các ký tự không mong muốn. 239
8. Chuyển đổi con số dạng văn bản sang số thực. 240
9. Tăng thêm số lần Undo cho Excel 242
10. Tách họ và tên trong cùng một cột trên bảng tính Excel 246
11. Tạo mục lục trong Excel 247
 

Đính kèm

  • Excel 2010 Training Book.doc
    6,4 MB · Lượt xem: 994
  • Word 2010 Training Book.doc
    5 MB · Lượt xem: 718
Các bạn vào link gg drive dưới đây điền email nhé, mình sẽ gửi trọn bộ tài liệu ôn thi MOS bao gồm excel, powperpoint và word nhé!
YÊU CẦU TÀI LIỆU
12003025-145624825781184-1813723097856345271-n.jpg
 
Thêm tài liệu excel 2010 đầy đủ cho bạn nào cần:

Mã:
http://taingon.net/giao-trinh-excel-2010-937347

:KSV@01:
 
Quay lại
Top