1. truyenthongmoon

    truyenthongmoon Thành viên KSV

    Tư duy "ghép cụm" nguyên tố giải dạng hỗn hợp Al, kiềm, kiềm thổ, oxit tác dụng HCl, H2SO4

    Tư duy "ghép cụm" nguyên tố giải dạng hỗn hợp Al, kiềm, kiềm thổ, oxit tác dụng HCl, H2SO4 - Giáo viên Phạm Hùng Vương 4

    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP