[Truyện Dịch] Sữa Mật Ong (CCS ngoại truyện)

hello_kitty1496

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/9/2010
Bài viết
437
CHAPTER 1
KenhSinhVien.Net-ccs-illustrations-00.jpg

KenhSinhVien.Net-ccs-illustrations-00b.jpg

KenhSinhVien.Net-ccs-illustrations-01.jpg

KenhSinhVien.Net-ccs-illustrations-02.jpg

KenhSinhVien.Net-ccs-illustrations-03.jpg

KenhSinhVien.Net-ccs-illustrations-04.jpg

KenhSinhVien.Net-ccs-illustrations-05.jpg

KenhSinhVien.Net-ccs-illustrations-06.jpg

KenhSinhVien.Net-ccs-illustrations-07.jpg

KenhSinhVien.Net-ccs-illustrations-08.jpg

KenhSinhVien.Net-ccs-illustrations-09.jpg

KenhSinhVien.Net-ccs-illustrations-10.jpg

KenhSinhVien.Net-ccs-illustrations-11.jpg

KenhSinhVien.Net-ccs-illustrations-12.jpg

KenhSinhVien.Net-ccs-illustrations-13.jpg

KenhSinhVien.Net-ccs-illustrations-14.jpg

KenhSinhVien.Net-ccs-illustrations-15.jpg

KenhSinhVien.Net-ccs-illustrations-16.jpg
còn chap 2 nếu được ủng hộ sẽ post tiếp :KSV@03:
 
hay!!!!!!Mình cho moi người 1 bài nhạc Sakura nhé:
[VIDEO]<object width="300" height="61"><param name="movie" value="http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNy8yMC84L2EvInagaMEOGE2MGYwZWZmM2IzNmM0MjNlMDY5YmY5M2ZhNDEwNTUdUngWeBXAzfFBow7p0IGdpw6J 5IHR1eeG7h3QgddUngG7nWl8SHV54WeBdUngBWeBiBDaGl8fDU" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="300" height="61" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNy8yMC84L2EvInagaMEOGE2MGYwZWZmM2IzNmM0MjNlMDY5YmY5M2ZhNDEwNTUdUngWeBXAzfFBow7p0IGdpw6J 5IHR1eeG7h3QgddUngG7nWl8SHV54WeBdUngBWeBiBDaGl8fDU" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><br />[/VIDEO]
 
Quay lại
Top