TOO MUCH HEAVEN (Lời Dịch Anh Việt) Bee Gees

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.024
TOO MUCH HEAVENThe Bee Gees - Robin Gibb, Maurice Gibb, and Barry Gibb


Nobody gets too much heaven no more
Chẳng ai hưởng quá nhiều thiên phúc
It's much harder to come by
Càng khó hơn để hưởng lộc trời
I'm waiting in line
Ta đang trong hàng đứng đợi
Nobody gets too much love anymore
Không ai nhận quá nhiều tình yêu nữa
It's as high as a mountain
Tình tựa sơn khê phải trèo
And harder to climb
Yêu hơn non cao phải leo

Oh you and me girl
Nhỏ nè chỉ em và anh
Got a lot of love in store
Có nhiều tình yêu mình để dành
And it flows through you
Tình trong em chảy tràn
And it flows through me
Yêu nơi anh cuộn chảy
And I love you so much more
Và anh thương em nhiều biết mấy
Then my life, I can see beyond forever
Rồi thấy đời mình vượt ngoài vĩnh cửu
Everything we are will never die
Mọi thứ mình trao sẽ thành bất tử
Loving's such a beautiful thing
Ôi tình yêu sao xinh đẹp quá
Oh, you make my world a summer day
Em hóa đời anh thành ngày mùa hạ
Are you just a dream to fade away?
Có phải em là mộng sớm tàn phai?

Nobody gets too much heaven no more
Chẳng ai hưởng quá nhiều thiên phúc
It's much harder to come by
Càng khó hơn để hưởng lộc trời
I'm waiting in line
Ta đang trong hàng đứng đợi
Nobody gets too much love anymore
Không ai nhận quá nhiều tình yêu nữa
It's as high as a mountain
Tình tựa sơn khê phải trèo
And harder to climb
Yêu hơn non cao phải leo

You and me girl got a highway to the sky
Nhỏ nhé, em và tôi thênh thang rộng lối trời tây
We can turn away from the night and day
Giờ ta chẳng thiết đêm hay ngày
And the tears you had to cry
Giọt nước mắt em thầm tuôn chảy
You're my life
Lẽ sống của tôi
I can see a new tomorrow
Anh thấy một ngày mai tươi mới
Everything we are will never die
Mọi thứ mình yêu sống mãi muôn đời
Loving's such a beautiful thing
Ôi tình yêu sao mà đẹp lạ
When you are to me, the light above
Khi em đến bên anh, vầng sáng thiên sa
Made for all to see our precious love
Làm ta thấy trọn tình mình quí giá

Nobody gets too much heaven no more
Chẳng ai hưởng quá nhiều thiên phúc
It's much harder to come by
Càng khó hơn để hưởng lộc trời
I'm waiting in line
Ta đang trong hàng đứng đợi
Nobody gets too much love anymore
Không ai nhận quá nhiều tình yêu nữa
It's as high as a mountain
Tình tựa sơn khê phải trèo
And harder to climb
Yêu hơn non cao phải leo

Loving's such a beautiful thing
Ôi tình yêu sao xinh đẹp quá
Oh, you make my world a summer day
Em hóa đời anh thành ngày mùa hạ
Are you just a dream to fade away?
Có phải em là mộng sớm tàn phai?

Nobody gets too much heaven no more
Chẳng ai hưởng quá nhiều thiên phúc
It's much harder to come by
Càng khó hơn để hưởng lộc trời
I'm waiting in line
Ta đang trong hàng đứng đợi
Nobody gets too much love anymore
Không ai nhận quá nhiều tình yêu nữa
It's as wide as a river
Tình tựa sông sâu phải lội
And harder to climb
Yêu hơn mấy đèo phải qua

Nobody gets too much heaven no more
Chẳng ai hưởng quá nhiều thiên phúc
It's much harder to come by
Càng khó hơn để hưởng lộc trời
I'm waiting in line
Ta đang trong hàng đứng đợi
Nobody gets too much love anymore
Không ai nhận quá nhiều tình yêu nữa
It's as high as a mountain
Tình tựa sơn khê phải trèo
And harder to climb
Yêu hơn non cao phải leo

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Hiệu chỉnh:
Top