Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật N5

hiennguyen12357

Thành viên mới
Tham gia
7/3/2022
Bài viết
20
Hôm nay, Trung tâm tiếng Nhật Kosei gửi tặng Anh chị khách hàng tổng hợp chiếc ngữ pháp tiếng Nhật N5 nhé. Chào Anh chị em, sau 1 thời kì học ngữ pháp trong khoảng bài một tới bài 25 Anh chị em thấy sao ạ? Ngữ pháp N5 với khó nhớ không? Hãy thử check lần lượt xem mình đã nắm được bao lăm phần trăm trong tổng hợp ngữ pháp N5 mang các cấu trúc phía dưới này nhé.

tổng hợp ngữ pháp tiếng nhật n5


STTcái ngữ phápÝ nghĩaví dụ
mộtN1は N2 ですN1 là N2わたしたちは学生(がくせい)です。
Chúng tôi là sinh viên.
2N1は N2 じゃありませんN1 không hề là N2私(わたし)は学生(がくせい)じゃありません。
Tôi không phải là sinh viên.
3N1は N2 ですかN1 với phải là N2 không?Q: 田中(たなか)さんは先生(せんせい)ですか。
Anh Tanaka là thầy giáo à?
A:...いいえ、先生(せんせい)じゃありません。学生(がくせい)です。
ko, Tanaka ko phải là thầy giáo. Anh đó là sinh viên.
4なん (Cái gì)
だれ ・ どなた(Ai)
いつ (Khi nào)
N は + どこ (Ở đâu) + ですか。
どうして (Tại sao)
どう (Thế nào)
(Câu thắc mắc sở hữu từ để hỏi)Q: これはなんですか。
Đây là chiếc gì?
Q: あの人(ひと)はだれですか。
Người kia là ai?
Q: あなたのたんじょうびはいつですか。
Sinh nhật của bạn là khi nào?
Q: うちはどこですか。
Nhà bạn ở đâu?
Q: どうして日本語(にほんご)を勉強(べんきょう)しますか。
vì sao bạn học tiếng Nhật?
Q: 日本語(にほんご)コセイセンタ―はどうですか。
trọng tâm tiếng Nhật Kosei thế nào?
5Aも BですA cũng là BA: 私(わたし)はベトナム人(じん)です。
Tôi là người Việt Nam.
B: ...先生(せんせい)もベトナム人(じん)ですよ。
Cô giáo cũng là người Việt Nam.
nguồn: https://kosei.vn/moi-nhat-tong-hop-ngu-phap-tieng-nhat-n5-n100.html
 
Quay lại
Top