1. vbfonline

  vbfonline Thành viên mới

  Tổng hợp luận văn đồ án các chuyên ngành cho anh em tham khảo

  Luận Văn Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin
  Nguồn tailieucaohoc.com
  1. Đề xuất giải pháp bảo mật mạng cục bộ tại Trường Đại học Hải Dương
  2. Nghiên cứu mô hình tính toán tin cậy hỗ trợ phát hiện gian dối và áp dụng vào thương mại điện tử
  3. Nghiên cứu mã hóa dựa trên IBE và ứng dụng bảo mật quản lý đề thi trong Trường Đại Học Văn Hóa Thể Thao và Du lịch Thanh Hóa
  4. Thuật toán định tuyến tối ưu năng lượng trong mạng cảm biến ZigBee
  5. Nghiên cứu phương pháp học chuyển giao cho lọc cộng tác
  6. Nghiên cứu, đánh giá chất lượng kết nối cho máy chủ nội dung trên mạng Internet với IPv6
  7. Ứng dụng các phương pháp học nửa giám sát vào bài toán phân loại văn bản
  8. Nghiên cứu thuật toánđối sánh chuỗi lai và ứng dụng trong phát hiện đột nhập mạng
  9. Phân tích, đánh giá một số công cụ mô phỏng tấn công mạng và xây dựng kịch bản thử nghiệm với NeSSi2
  10. Nghiên cứu các kỹ thuật phát hiện đột nhập mạng và xây dựng mô hình ứng dụng dựa trên Snort
  11. Định tuyến trong mạng cảm biến không dây ảo hóa
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP