Tổng hợp luận án, luận văn, khóa luận, tiểu luận tất cả các chuyên ngành mới nhất

tailieuonthi

Thành viên mới
Tham gia
15/7/2017
Bài viết
6
1- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH VĂN HỌC, SƯ PHẠM NGỮ VĂN:
2- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH ĐỊA LÝ HỌC, SƯ PHẠM ĐỊA LÝ:
3- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH LỊCH SỬ, SƯ PHẠM LỊCH SỬ:
4- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH XÃ HỘ HỌC (PHẦN 1):
5- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH XÃ HỘ HỌC (PHẦN 2):
6- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI (PHẦN 1):
7- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI (PHẦN 2):
8- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC – LÝ LUẬN NGÔN NGỮ (PHẦN 1):
9- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC – LÝ LUẬN NGÔN NGỮ (PHẦN 2):
10- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH CHÍNH TRỊ HỌC, KHOA HỌC CHÍNH TRỊ:
11- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH TRIẾT HỌC:
12- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH TÂM LÝ HỌC:
13A- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC, GIÁO DỤC HỌC (PHẦN 1)
13B- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC, GIÁO DỤC HỌC (PHẦN 2)
14A- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH THÔNG TIN – LƯU TRỮ - THƯ VIỆN (PHẦN 1)
14B- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH THÔNG TIN – LƯU TRỮ - THƯ VIỆN (PHẦN 2)
15A- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH LUẬT HỌC (PHẦN 1):
15B- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH LUẬT HỌC (PHẦN 2)
5C- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH LUẬT HỌC (PHẦN 3)
15D- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH LUẬT HỌC (PHẦN 4)
16- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH Y DƯỢC:
17- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
18- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH CHÍNH SÁCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ:
19- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH DU LỊCH:
20- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH ĐÔNG NAM Á HỌC – CHÂU Á HỌC – QUAN HỆ QUỐC TẾ:
21- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH DÂN TỘC HỌC - VIỆT NAM HỌC:
22- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH HÁN NÔM:
23- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH KHẢO CỔ HỌC:
24- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH VĂN HÓA – BÁO CHÍ:
25- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG
26- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH CHÍNH SÁCH CÔNG
27- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
28- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
29- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
30- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH NÔNG – LÂM – NGƯ – CN THỰC PHẨM
31A- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ - KINH TẾ PHÁT TRIỂN (PHẦN 1)
31B- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ - KINH TẾ PHÁT TRIỂN (PHẦN 2)
31C- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ - KINH TẾ PHÁT TRIỂN (PHẦN 3)
31D- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ - KINH TẾ PHÁT TRIỂN (PHẦN 4)
32- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH TOÁN HỌC, SƯ PHẠM TOÁN
33- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH VẬT LÝ, SƯ PHẠM VẬT LÝ
34- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH HÓA HỌC, SƯ PHẠM HÓA HỌC
35- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH SINH HỌC, SƯ PHẠM SINH HỌC
36 KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH ĐỊA CHẤT – MÔI TRƯỜNG
37- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH KHÍ TƯỢNG – THỦY VĂN – HẢI DƯƠNG HỌC
38A- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH KỸ THUẬT (PHẦN 1)
38B- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH KỸ THUẬT (PHẦN 2)
38C- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH KỸ THUẬT (PHẦN 3)
39- KHO LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN:
Tiểu luận triết học MÁc-Lênin
Link xem và tải tài liệu theo file đính kèm
 

Đính kèm

  • 1.doc
    44,5 KB · Lượt xem: 110

HoangQuyPhuoc

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2017
Bài viết
50
không có ngành truyền thông, đa phương tiện sao? Ngành đấy hot lắm mà =((
 
Top