Tổng hợp các loại thư tín dụng chứng từ (L/C)

Anh Liff

Thành viên mới
Tham gia
22/11/2021
Bài viết
1
Hiện nay, trong thương mại quốc tế đang sử dụng 4 loại thư tín dụng phổ biến bao gồm:

- (Revocable L/C) Thư tín dụng có thể hủy ngang:
Sau khi mở thư tín dụng, bên mua hoặc bán có thể đơn phương bổ sung, sửa chữa hoặc trực tiếp hủy bỏ thư.

- Thư tín dụng không thể huỷ ngang (Irrevocable L/C): Là loại thư tín dụng sau khi đã được mở thì việc sữa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ chỉ được ngân hàng tiến hành theo thoã thuận của tất cả các bên có liên Trong thương mại quốc tế thư tín dụng này được sử dụng phổ biến nhất.

- Thư tín dụng không thể huỷ bỏ và có xác nhận (Confirmed irrevocavle L/C): Đối với Confirmed irrevocavle L/C, thư tín dụng sẽ được một ngân hàng khác đảm bảo trả tiền theo yêu cầu của ngân hàng mở thư tín dụng. Và loại thư này hoàn toàn không thể hủy bỏ.

- Thư tín dụng chuyển nhượng (Transferable L/C): Đây là loại thư tín dụng có đây đủ quy định, quyền của ngân hàng thanh toán theo hình thức 1 phần hoặc toàn phần cho một hay nhiều người theo lệnh của người hưởng lợi đầu tiên (Quy định trong hợp đồng thương mại).

Ngoài ra vẫn còn một số hình thức khác được áp dụng, tuy nhiên hình thức phổ biến nhất được ngân hàng ưu tiên lựa chọn là sử dụng L/C không thể hủy bỏ có xác nhận. Nhưng cần lưu ý nếu L/C không ghi rõ là L/C “irrevocable” hay “revocable” thì đó là Irrevocable tức là không được hủy bỏ. Tương tự như vậy, nếu L/C không ghi rõ là L/C “confirmed” thì đó là L/C “inconfirmed” tức là không có xác nhận.

Mọi thông tin chi tiết các bạn có thể liên hệ đến email: Info@lacco.com.vn hoặc hotline: 0906235599 để được hỗ trợ
 
Top