Toán cao cấp C1( Hàm nhiều biến, tìm lợi nhuận lớn nhất)

Thanhhhh

Thành viên mới
Tham gia
13/12/2018
Bài viết
3
Một công ty sản xuất 2 loại xe đạp A và B. Hàm cầu và chi phí được cho như sau:
p=230 - 9x + y; q = 130 +x -4y
C(x,y) = 200 +80x + 30y​
Trong đó $p là giá xe đạp loại A và $q là giá của xe đạp loại B, x là nhu cầu mỗi ngày của xe đạp loại A và y là nhu cầu của xe đạp loại B và C(x,y) là hàm tổng chi phí. Hỏi công ty nên sản xuất bao nhiêu chiếc xe đạp mỗi loại để tổng lợi nhuận hàng ngày lớn nhất?
 
Top