1. amakong2

  amakong2 Thành viên mới

  Tiểu luận tình huống quản lý nhà nướcMột số vấn đề về nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức thực

  LỜI NÓI ĐẦU
  Nhà nước là chủ thể đại diện đương nhiên trong xã hội có giai cấp thực hiện vai
  trò quản lý (cai trị) và cung ứng dịch vụ công cộng cho xã hội công dân. Để quản lý
  mọi mặt của xã hội, nhà nước sử dụng các công cụ hỗ trợ như: pháp luật, kế hoạch,
  chính sách,... nhằm định hướng, điều tiết, bảo đảm và bảo vệ các quan hệ xã hội theo
  định hướng đã đặt ra. Trong đó, công cụ pháp luật được coi là công cụ hữu hiệu do
  nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước. Tuy nhiên, những
  hạn chế về năng lực, khả năng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tổ
  chức thực hiện của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền không những không đảm
  bảo được mục tiêu mà nhà nước đặt ra mà còn gây tác động xấu đến các quan hệ xã
  hội thuộc đối tượng điều chỉnh của nó
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP