Tiếp đầu ngữ

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
1.TIẾP ĐẦU NGỮ:
.fic:dùng với đt kết thúc bằng -fy đễ lập thành tt
ex: horrific: kinh khủng , khủng kiếp, specific: dức khoát, rõ ràng
.in như im, il, ir: in + đt =đt hoặc dt: trong, trên,sự lấy vào, lượng lấy vào,
ex: intake: nơi nhận
in + tt= tt: không
ex: infinitive: vô số, bất định, immoral: trái luân lý, đồi bại, illicit: không hợp pháp, trái phép, irrelevant: không thích hợp
.con như com, col, cor: với, cùng với
ex: conduct: cư xử với, collaborate: cộng tác với, combine: kết hợp với, correelate: có tương quan với nhau
. ex: ngoài, ra khỏi, từ, cự, cũ, trước kia
ex: exclaim: la lên, kêu lên, extract: trích ra, chép ra, exwife: người vợ cũ, expresident: cựu tổng thống
. fore: trước, đằng trước
ex: foreground: cảnh gần trước mặt, cận cảnh
. inter: giữa, từ cái này đến cái kia
ex: international: quốc tê, interplantetary: giữa các hành tinh
__________________
 
Top