Tiếng Anh giao tiếp-Chương trình dạy ngoại ngữ trên VTV2(45 bài)

Newsun

In Good I Trust
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.428
Đây là chương trình dạy tiếng Anh giao tiếp chính thức lên sóng vào cuối tháng 9/2008.

Tiếng Anh giao tiếp – phần Elementary (Sơ cấp) sẽ gồm có 45 bài học do các giảng viên của trường Đại học Hà Nội kết hợp với VTV2 biên soạn nhằm mang đến 1 cách học mới cho người muốn học ngoại ngữ. Những bài học được sắp xếp theo trình tự từ cơ bản đến nâng cao.

Những người tham gia chương trình là người Singapore (Châu Á) nhằm mang lại cho người học 1 sự gần gũi trong giao tiếp và giọng nói để dễ tiếp thu hơn.

Toàn bộ chương trình cũng là kể về hành trình 1 cô gái đi đến Australia để gặp đối tác kinh doanh nhưng mục đích chính lại tìm em trai của mình.

Mỗi bài trong chương trình có cấu tạo như sau:
Phần 1 - Giới thiệu bài: Giới thiệu các chức năng ngôn ngữ và các hiện tượng ngữ pháp.

Phần 2 – Luyện nghe hiểu: Nghe các bài hội thoại chính và luyện tăng cường kỹ năng nghe hiểu.
Phần 3 – Luyện nói: Các loại hình bài tập nói giúp các bạn luyện các cấu trúc câu quan trọng.
Bạn bạn có thể xem thông tin chi tiết tại
Code:
http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/VTV2/DayTiengAnh
Download:


Unit 0: Beginer
http://www.mediafire.com/?mgdfzgubdmu
Unit 1: Pleased to meet you
http://www.mediafire.com/?0md9uhv4mv2
Unit 2: Enjoy your stay
http://www.mediafire.com/?abynm0troir
Unit 3: What time is it?
http://www.mediafire.com/?bblnnzby4tq
Unit 4: Second on the left
http://www.mediafire.com/?go0rbnlmpyd
Unit 5: Are you married?
http://www.mediafire.com/?dznvzxr9cgm
Unit 6: He didn't write
http://www.mediafire.com/?vdu3m2bpw3d
Unit 7: Come to lunch
http://www.mediafire.com/?1ekxt0oxg1j
Unit 8: This is my brother
http://www.mediafire.com/?2xhgmbyzmik
Unit 9: The Most Beautiful Home
http://www.mediafire.com/?cpzbhfmbtor
Unit 10: What's the matter?
http://www.mediafire.com/?mbki2xh0x2x
Unit 11: Let me help
http://www.mediafire.com/?5nyfmmzlahv
Unit 12: The Day After Tomorrow
http://www.mediafire.com/?tmz30cnofm0
Unit 13: What are you doing tomorrow?
http://www.mediafire.com/?8m2ailiasfw
Unit 14: Are there some Kangaroos?
http://www.mediafire.com/?5inxzdbswuu
Unit 15: A Big Grey One (10/10/2008)
http://www.mediafire.com/?twbmmz2tngd

Unit 16 - What would you like
http://www.mediafire.com/?bj0bxfjv4np
Unit 17 - I usually catch a bus
http://www.mediafire.com/?ylbyvi9mmym
Unit 18: There's a message for you
http://www.mediafire.com/?f9timajezyo
Unit 19: I haven't found him
http://www.mediafire.com/?ymmmqd5xoue
Unit 20: You walk sadly
http://www.mediafire.com/?mlynhvzbbom
Unit 21: Single or daytrip?
http://www.mediafire.com/?pcyzmst2xml
Unit 22: Look after yourself
http://www.mediafire.com/?3fvzdbsdjxw
Unit 23: If I were you
http://www.mediafire.com/?exebcgi9ads
Unit 24: The Most Expensive Wine
http://www.mediafire.com/?znbgx1bhgw2
Unit 25: How many prawns?
http://www.mediafire.com/?hybsjm3c1km
Unit 26: I thought I saw him
http://www.mediafire.com/?tx5whyzym9p
Unit 27: It's made of gold
http://www.mediafire.com/?mbdebnyz1yz
Unit 28: You should relax
http://mihd.net/650xaj9
http://www.mediafire.com/?02uxolbuddy
Unit 29: I need a wok
http://mihd.net/3jhrnxg
http://www.mediafire.com/?qdjg8vv3ydz
Unit 30: First Peel the Prawns
http://mihd.net/ra51jm3
http://www.mediafire.com/?1y51zby2e20
Unit 31: That was delicious
http://mihd.net/rta4c9m
http://www.mediafire.com/?dmkzmiwtciw
Unit 32: He says he knows my brother
http://www.mediafire.com/?hl1wji0jwga
Unit 33: Who wants to know
http://www.mediafire.com/?wlidazdwihj
Unit 34: You were going too fast
http://www.mediafire.com/?zbxd0yrhij2
Unit 35: This is the house
http://www.mediafire.com/?whjb5menmbd
Unit 36
http://mega.1280.com//file/ZRPFC0A6/
Unit 37
http://mega.1280.com//file/8HAQ87O4/
Unit 38 (Vẫn Tốt )
http://www.vtv.vn/HTML/Data/resources/Original/Video/2009/2/5/200925155924_tieng anh bai 38.wmv
Unit 39
http://mega.1280.com//file/GS2NF8MW/
Unit 40
http://mega.1280.com//file/V5X7LPF3/
Unit 41
http://mega.1280.com//file/AJ10JJS3/
Unit 42 (R1)
http://mega.1280.com//file/RQ06W5U6/
Unit 43 (R2)
http://mega.1280.com//file/3U0BD9HQ/
 
Top