TIE A YELLOW RIBBON ROUND THE OLE OAK TREE - Lời Dịch Anh Việt

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.002
TIE A YELLOW RIBBON ROUND THE OLE OAK TREETony Orlando and Dawn - 1973

I'm comin' home, I've done my time
Rảo bước về nhà, thụ án đã xong
Now I've got to know what is and isn't mine
Giờ mới biết cái nào của mình cái nào không
If you received my letter telling you:
Nếu nhận được thư anh nhắn tiếng lòng:
I'd soon be free
Anh sớm được giải phóng
Then you'll know just what to do
Thế em sẽ biết điều nên lo
If you still want me, if you still want me
Nhỡ còn muốn có anh, nhỡ có còn yêu anh

Whoa, tie a yellow ribbon 'round the ole oak tree
Thương thì thắt ruy băng vàng quanh cội sồi già đó
It's been three long years, do you still want me?
Đã ba năm dài, sao em mãi còn đắn đo?
If I don't see a ribbon round the ole oak tree
Lỡ không thấy dải lụa trên nhành sôi già nọ
I'll stay on the bus, forget about us,
Anh không xuống xe đò, cho quên hết tình ta,
put the blame on me
ngàn lần anh có lỗi
If I don't see a yellow ribbon 'round the ole oak tree
Rủi không thấy băng lụa trên nhẹ bay trên cành sồi

Bus driver, please look for me
Bác tài ơi, xin tìm giúp tôi
'Cause I couldn't bear to see what I might see
Vì lòng dạ nào dám nhìn điều sắp xảy tới
I'm really still in prison and my love, she holds the key
Nàng cầm chìa tình yêu, ngục tù mà thân tôi bị đày đọa
A simple yellow ribbon's what I need to set me free
Chỉ một dải lụa vàng là cái tôi cần lấy lại tự do
And I wrote and told her please
Và tôi thư đi, kỹ lưỡng dặn dò

Whoa, tie a yellow ribbon 'round the ole oak tree
Còn vương thì vấn băng lụa vàng quanh nhành sồi xưa
It's been three long years, do you still want me?
Đã ba năm thừa, em có còn lần lữa?
If I don't see a ribbon round the ole oak tree
Lỡ không thấy dải lụa trên cội sồi già nữa
I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me
Xuống chi chuyến xe về để quên hết tình ta,
put the blame on me
muôn phần vẫn lầm lỗi
If I don't see a yellow ribbon 'round the ole oak tree
Rủi không thấy băng lụa trên nhẹ bay trên cành sồi


Now the whole damned bus is cheerin'
Giờ cả chuyến xe định mệnh mừng reo
And I can't believe I see
Và anh khó tin điều mình trông theo

A hundred yellow ribbons round the ole oak tree
Một trăm dải lụa vàng vui bay quanh cội sồi già
I'm comin' home
Nhanh nhanh về nhà

Tie a ribbon 'round the ole oak tree
Quấn một ruy băng quanh cội sồi già
Tie a ribbon 'round the ole oak tree
Thắt một dải băng quanh cội sồi nha
Tie a ribbon 'round the ole oak tree
Cột hoàng lụa trên nhành sồi cũ
Tie a ribbon 'round the ole oak tree
Dải lụa chung tình bay trên đại thụ

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 
Hiệu chỉnh:
Top