1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Thứ tự của tính từ chỉ tính chất (tính từ đứng trước danh từ)

  Bạn thường viết hay khi nói, bạn muốn diễn tả hành động nào đó muốn thánh thót hơn..... Thì thường bạn luôn dùng tính từ để diễn tả hành động kia ...

  A, Đôi khi chúng ta dùng nhiều tính từ trước một danh từ.
  Ví dụ:
  • I like big black dogs.
  • She was wearing a beautiful long red dress.

  Vậy thứ tự đúng của tính từ là gì?
  Determiners (các từ hạn định) + opinion (ý kiến, quan điểm, nhận xét) + fact (sự thật)
  1. Determiners: các từ hạn định bao gồm
  • Mạo từ (a, the)
  • Tính từ sở hữu (my, your...)
  • Đại từ chỉ định (this, that...)
  • Số lượng (some, any, few, many...)
  • Số đếm (one, two, three)
  2. Opinion (ý kiến, quan điểm, nhận xét) + fact (sự thật)
  • Ví dụ: a nice French car (not a French nice car)
  3. Thứ tự thông thường đối với mục Fact là size, age, shape, colour, material, origin. Ví dụ:
  • a big, old, square, black, wooden Chinese table.

  B. Sau đây là một ví dụ về thứ tự của tính từ: two nice old round red candles.

  C. Thứ tự của các Tính từ trước 1 Danh từ:
  Number--- Opinion---Size---Age---Shape---Colour---Pattern---Origin---Material---Purpose---NOUN

  Sưu tầm
   


  diemdamvotu thích điều này.


Đang tải...
Chủ đề liên quan - Thứ tự của Diễn đàn Date
Phần mềm tự động chia sẽ livestream - tăng mắt livestream Clip Hot 57 phút trước
Tự Nguyện Vườn thơ 20/7/2020
Cảm ơn bạn, vì đã tặng mình bao thứ đầu tiên... [☼] Xúc cảm 9/7/2020
Hướng dẫn cách tự sơn nhà đẹp Kiến trúc - Xây dựng 8/7/2020
IObit Driver Booster PRO 7.4.0.728 Full + Portable - Cập nhật Driver tự động Phần mềm hữu ích 7/7/2020
Hoàn Dương cầm thứ Tư Truyện ngắn 2/7/2020

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP