Thông Tin Tổng Hợp các Tôn Giáo trên Thế Giới

emhocngu0k

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/9/2011
Bài viết
118
Nguồn http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=18731
http://www.vn-zoom.com/f363/thong-tin-tong-hop-cac-ton-giao-1830908.html


HỒI GIÁO

THÔNG TIN VỀ ĐẠO HỒI

http://en.wikipedia.org/wiki/Islam
http://www.vn-zoom.com/f363/hoi-giao-thanh-allah-vi-dai-1786622.html
http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=18298

Allah-eser-green.png


PHẬT GIÁO

THÔNG TIN VỀ PHẬT GIÁO
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phật_giáo
http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=7061

eb85a.jpg


ẤN ĐỘ GIÁO HINDUSIM

THÔNG TIN ẤN ĐỘ GIÁO
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ấn_Độ_giáo
http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=18722


dws-t-is-one-Hinduism.jpg


Hỏa Giáo Ba Tư Zoroastrianism

THÔNG TIN HỎA GIÁO

http://vi.wikipedia.org/wiki/Hỏa_giáo
http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=18721


Faravahar.svg


SIKH Tích-khắc giáo

THÔNG TIN SIKH

http://vi.wikipedia.org/wiki/Đạo_Sikh

http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=18723


Khanda.png


SATANISM

thông tin SATAN giáo

http://www.churchofsatan.com/
Pentagram4.svg

Kitô Giáo

THÔNG TIN KITÔ GIÁO
http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=8550
http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=15844
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kitô_hữu

ChristianityPUA.svg


DO THÁI GIÁO

THÔNG TIN DO THÁI GIÁO
http://vi.wikipedia.org/wiki/Do_Thái_giáo
do thái giáo
http://www.tinhte.vn/threads/1157751/
đạo do thái
http://www.vn-zoom.com/f363/do-thai-giao-1784949.html

http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=18185

http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=17163

http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=18539300px-Star_of_David.svg.png 
Top