Thì hiện tại tiếp diễn

Trong chuyên mục 'Writing (Viết)' đăng bởi Newsun, 20/4/2010. — 1.938 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Thì hiện tại tiếp diễn

  [​IMG]

  Persent Continuous - Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm hiện tại. Dự định trong tương lai gần.

  1. Cách dùng

  1.1. Hành động xảy ra tại thời điểm hiện tại

  What are you doing?
  She's reading in the garden.
  They're not standing in the rain.

  1.2. Hành động xảy ra xung quanh thời điểm hiện tại

  I'm reading "The Surgeon's Mate" by Patrick O'Brian.
  Whose account are you working on?
  She's studying hard for her final exam.

  1.3. Kế hoạch/ sắp xếp trong tương lai

  We're having leftovers this evening.
  What are you doing tomorrow afternoon?
  She isn't coming on Friday.

  2. Các từ, cụm từ đi kèm:

  at the moment, now, today, this week, this month, tomorrow, next week (for future arrangements ), currently

  3. Cấu trúc

  3.1. Khẳng định

  Thêm "be" + verb + -ing.

  I'm (I am) -> working today.
  You're (You are) -> working today.
  He's (He is) -> working today.
  She's (She is) -> working today.
  It's (It is) -> working today.
  We're (We are) -> working today.
  You're (You are) -> working today.
  They're (They are) -> working today.

  3.2. Phủ định

  Thêm "be" + not + verb + -ing.

  I'm not (I am not) -> coming this evening.
  You aren't (You are not) -> coming this evening.
  He isn't (He is not) -> coming this evening.
  She isn't (She is not) -> coming this evening.
  It isn't (It is not) -> coming this evening.
  We aren't (We are not) -> coming this evening.
  You aren't (You are not) -> coming this evening.
  They aren't (They are not) -> coming this evening.

  3.3. Nghi vấn

  Từ để hỏi + 'be' + subject + verb + -ing ?

  What -> are you -> doing this afternoon?
  What -> is he -> doing this afternoon?
  What -> is she -> doing this afternoon?
  What -> is it -> doing this afternoon?
  What -> are we -> doing this afternoon?
  What -> are you -> doing this afternoon?
  What -> are they -> doing this afternoon?
   


  lehien361 thích điều này.


Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP