The Stress (trọng âm)

Newsun

Born to be Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.426
Hôm nay mình cũng xin nói về phần ngữ âm nhưng chủ yếu về trọng âm hơn vì phần này nó đã từng làm mình điêu đứng đó.

A. NHỮNG TIẾNG CÓ HAI VẦN
1. Đối với những tiếng có hai vần trọng âm thường ở vần thứ nhất
ex: mother, father, window, doctor, ceiling, kitchen, label, medal..... trọng âm ở vần nhất vậy mình khỏi đánh dấu trọng âm nhe.
2. Những tiếng có hai vần được nhấn mạnh ở vần thứ nhì khi vần thứ nhất là một tiếp đầu ngữ
ex: a'way, a'broad, be'fore, be'side, ex'plain, re'ceive, suc'cess
3. Trong số những tiếng có 2 vần, có những tiếng vừa là danh từ vừa là động từ, hoặc có những tiếng vừa là tính từ vừa là động từ
ex: to contest==>a contest
*Động từ trọng âm ở vần thứ nhì: vì là động từ mình sẽ lược bới từ "to" ở trước để dễ nhìn: ac'cent, con'test, con'flict, com'ment, con'tract, dis'cuss, es'cort, im'port, in'crease, pro'test, pro'duct, pro'gress, re'cord, sus'pect, sus'pect, tran'sport
* Danh từ trọng âm ở vần đầu:accent, contest, conflict, comment, contract, discuss, escort, import, increase, protest, product, progress, record, suspect, suspect, transport
*Động từ trọng âm ở vần thứ nhì: ab'stract, ab'sent, fre'quent, per'fect, pre'sent
*Tính từ trọng âm ở vần đầu:abstract, absent, frequent, perfect, present
B. NHỮNG TIẾNG CÓ BA VẦN
Đối với những tiếng có ba vần thì trọng âm ở vần dầu
ex: absolute, animal, comfortable, decorate, difficult, different, discipline, excellent, marvellous, passenger
C. NHỮNG TIẾNG NHIỀU HƠN BA VẦN
Đối với những tiếng nhiều hơn ba vần trọng âm ở vần thứ ba kể từ cuối
ex: in'telligent,ge'ography, rec'tangular, un'certainly, curi'ority, oppor'tunity, ne'cessity, ba'rometer, ther'mometer, satis'fatoru, inter'national, be'mocracy, com'pulsory
Phần sau mình sẽ nói về tiếp đầu ngữ và tiếp vị ngữ, đồng thời liệt kê ra một số tiếp đầu ngữ và vị ngữ thường dùng và gặp
(Sưu tầm)
 

topage

Thành viên KSV
Tham gia
9/6/2013
Bài viết
62
Dùng từ điển có uy tín thì vẫn chính xác nhất và mình có thể học cả giọng MỸ hay giọng Anh cùng với viết tiếng anh rất "ANH"
 
Top