Test your Phrasal verbs

Linh Nhi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/7/2015
Bài viết
1.309
Test your Phrasal verbs được xuất bản bởi Penguin. Cuốn sách chứa nhiều bài tập về cụm động từ Tiếng Anh có đáp án đi kèm, giúp các bạn luyện tập và trau dồi kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh, từ đó làm tiền đề sử dụng Phrasal verbs một cách hiệu quả.Test your Phrasal verbs gồm 5 phần lớn. Mỗi phần 10 bài test, tuy nhiên có thể chia các bài test thành 10 phần như sau:

 • Phần đầu tiên (1, 11, 21, 31, 41): test các cụm động từ thông thường với: come, take, get, go và be.
 • Phần thứ hai (2, 12, 22, 32, 42) đưa ra các bài test về situations.
 • Phần thứ ba (3, 13, 23, 33, 43) gồm các bài test về cụm động từ away, down, in, off và out.
 • Phần thứ bốn (4, 14, 24, 34, 44) đưa ra các bài test về verb + adverb + preposition.
 • Phần thứ năm (5, 15, 25, 35, 45) cung cấp các tình huống và hỏi bạn về định nghĩa của cụm động từ trong đó.
 • Phần thứ sáu (6, 16, 26, 36, 46) đưa ra những cụm động từ có nhiều hơn một nghĩa và các bài test liên quan.
 • Phần thứ bảy (7, 17, 27, 37, 47), các bạn sẽ làm bài tập hoàn thành câu
 • Phần thứ tám (8, 18, 28, 38, 48) đưa ra bài tập tìm một từ sai ở tiêu đề bài báo.
 • Phần thứ chín (9, 19, 29, 39, 49) cung cấp danh từ và tính từ từ cụm động từ. Đây là phần rất quan trọng trong ngữ pháp Tiếng Anh.
 • Phần thứ mười: (10, 20, 30, 40, 50) cung cấp vài trò chơi về cụm động từ.
Trên đây là một phần tài liệu, các bạn có thể tham khảo thêm các phần khác bằng cách tải bản đầy đủ một cách hoàn toàn miễn phí tại phần đính kèm bên dưới.
Chúc các bạn học tốt :)

 

Đính kèm

 • test-your-phrasal-verbs.pdf
  28,9 MB · Lượt xem: 478
Top