Tài liệu tham khảo thi cuối kì môn luật ngân hàng

heartvietnam.news

Thành viên mới
Tham gia
2/10/2015
Bài viết
5
Chương I
1. Sự khác nhau cơ bản giữa hệ thống ngân hàng của nước ta trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung hiện nay (khác biệt giữa hệ thống NH 1 cấp và 2 cấp ở VN)
2. Hd ngân hàng là gj? Sự khác biệt cb giữa hđ NH với hđ kd khác
3. Tại sao hđ NH lại có pl riêng điều chỉnh
4. Vai trò NN trong lĩnh vực NH
5. NH điều chỉnh những nhóm quan hệ nào
6. Doanh nghiệp A ký hợp đồng cho doanh nghiệp B vay tiền, trong hợp đồng có khỏa thuận B phải trả lãi cho A lãi suất 1% /tháng. Số tiền A cho B vay . Hđ này có tranh chấp. TA giải quyết theo hướng tuyên hđ vay vốn trên vô hiệu. DN A ko có chức năng kd tiền tệ (ko được NHNN cấp giấy phép hđ NH). QĐ of anh chị về vđề trên
7. A cho B vay tiền luật NH có điều chỉnh ko?
8. Dịch vụ cầm đồ có là đối tượng điều hcirnh của LNH hay ko?

Chương II
1. Nêu vị trí pháp lý của NHNN? Giải thích tại sao PLVN lại quy định như vậy?
2. Tại sao nói NHNN là NH của các NH
3. Tại sao nói NHNN là NH of CP
4. Nêu sự khác nhau cơ bản giữa nghiệp vụ NH do NHNN thực hiện với hđ NH do các tc tín dụng thực hiện
5. Nêu các thẩm quyền of NHNN trong thực hiện chức năng quản lý NN và trình bày cơ sở để pháp luật giao thẩm quyền cho NHNN quản lý
6. Quản lý NN của NHNN có điểm j khác biệt so với các tc khác?
7. Nêu hệ thống tổ chức of NHNN và giải thích tại sao phải tổ chức như vậy?
8. Hệ thống tổ chức lãnh đạo điều hành NHNN có khác j so với các bộ kahcs?
9. Nêu sự giống và khác nhau cơ bản giữa chi nhánh NHNN với văn phòng đại dienejc của NHNN
10. Bộ máy lãnh đạo điều hành NHNN được quy định trong luật NHNN năm 1990 với NHNN năm 1997 có j khác biệt? Tại sao có sự thay đổi đó?
11. Các biện pháp và những công cụ mà NHNN sử dụng để thực hiện chinhs ách tiền tệ quốc gia
12. Cơ chế xây dựng và thực hiện chính sách tiền tệ quóc gia được pháp luật quy định ntn
13. hoạt động tín dụng của nhnn có điểm khác biệt nào so với hoạt động tín dụng của tctd
14. khẳng định sau đúng hay sai:
nhnn chỉ cho vay vốn với các tổ chức tín dụng
nhnn tái cấp vốn cho mọi đối tg
nhnn thực hiện nghịêp vụ thị trường mở để thực hịên chính sách tiền tệ quốc gia
nhnn tái cấp vốn cho các nhtm bằng bằng các hình thức cho vay, chiết khấu, tái chiết khấu bảo lãnh, cho thuê tài chính
15. NHNN đồng ý cho NH thương mại A vay vốn trên cơ sở có bảo đảm bằng cầm cố tài sản. Vậy tài sản mà NH TM A mang đi cầm cố pahri thỏa mãn những đk nào?

Xem tiếp các câu hỏi tại : http://www.yeuluat.com/2015/11/tai-lieu-tham-khao-thi-cuoi-ki-mon-luat-ngan-hang.html
 
Top