subject + verb agreement (tóm tắt)

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.426
Thread “subject + verb agreement” đã có roài, cái này là mình chỉ tóm tắt lại cho các bạn dễ nhớ thoai:

1.S1 and S2 + V(plural)

2.S1 or/nor S2 + V(chia theo S2)

3.S1 as well as/together with S2 + V(chia theo S1)

4.Some + noun (singular) + V(plural)
No + noun (plural) + V(plural)

5.S (collective noun) + V(plural)

6.A number of + noun plural + V(plural)
A number of + noun plural + V(singular)

7.S (distance, length, weight, period of time) + V(plural)

8.S, what, who, which + V(plural)

9.(That, where, why, how, who + S + V(chia theo S)) S + V(singular)

10.There + be + Object + plural (singular)

11.S (Ving, to infi) + V (singular)
 

i'm sunny

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/5/2010
Bài viết
31
1.S1 and S2 + V(plural)

2.S1 or/nor S2 + V(chia theo S2)

3.S1 as well as/together with S2 + V(chia theo S1)

4.Some + noun (singular) + V(plural)
No + noun (plural) + V(plural)

5.S (collective noun) + V(plural)

6.A number of + noun plural + V(plural)
A number of + noun plural +
V(singular)

7.S (distance, length, weight, period of time) + V(plural)

8.S, what, who, which + V(plural)

9.(That, where, why, how, who + S + V(chia theo S)) S + V(singular)

10.There + be + Object + plural (singular)

11.S (Ving, to infi) + V (singular)
>>>anh Newsun ơi, chỗ đó "A" là "The" chứ ạ?!:KSV@02:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top