Sự hoà hợp giữa subject và verb có rảnh xem thử đi

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.429
Em không biết có box nào từng đề cập đến chuyện này chưa nnhưng học rồi thấy hay nên post lên coi có giúp được ai không, cái này mà áp dụng chia động từ là hết xẩy vả lại có có lợi khi thi bằng A mấy anh chị vào xem thử hen
Yêu cầu cơ bản về lý htuyết của bài này là phải biết được sự hoà hợp về ngôi và số
Quy tắc chung:
1. Cụm từ bắt đầu bằng giới từ nằm giữa động từchủ ngữ không ảnh hưởng đến hình thức của động từ
2. Một số đại từ bất định luôn luôn là số ít nên phải đi với động từ số ít
3.Động từ sau or, nor, either...or, neither...nor, not only....but also hoà hợp với chủ ngữ gần nhất
4. Hai hay nhiều chủ ngữ kết hợp bằng and thường đi với động từ số nhiều
5. Động từ phải hoà hợp với chủ ngữ thật của động từ
6. Những danh từ tập hợp thường thường được theo sau bởi động từ số ít, nhưng khi đề cập đến thành viên của danh từ tập hợp đó, thì theo sau nó phải là động từ số nhiều ( nói chắc khó hiểu hơn mấy cái khác) để em cho ex:
- Sau danh từ tập hợp là động từ số ít:The Jury has found him guilty ( ban hội thẩm đã xác minh và tuyên bố anh ta có tội)
- Sau danh từ tập hợp là động từ số nhiều: The audience have gone home, one by one ( khám giả đã về nhà, từng người một )
7. Những danh từ như people, police, cattle, poultry luôn luôn theo sau là động từ số nhiều
8. Những danh từ tập hợp gốc là tính từ ( the + adj ) được xem như danh từ số nhiếu
9. Có một số danh từ mang hình thức số nhiều ( tận cùng có s/es ) nhưng thực tế lại là số ít ( cái này em hông hiểu cho lắm nhưng em biết là tên các loại bệnh, toán học nói chung, hoặc từ there, ect em chỉ biết nhiêu đó )
10. Số + danh từ số nhiều chỉ thời gian, tiền bạc, khoảng cách, sự đo lường có hình thức số nhiều, nhưng được xem là một hình thức tập hợp và dùng như danh từ số ít ( như 20 miles, one million dollars, 10 years ect...)
11. Nếu trong câu có đại từ liên hệ, thì động từ phải hoà hợp với tiền ngữ
12. Những danh từ như: furniture, scenery, knowledge, machinery, traffic, information, equyment được theo sau bởi động từ số ít ( những danh từ này không bao giờ có s/es theo sau )
Có giúp được gì hông nhỉ
ibf_confused.gif
 
Top