Styles !!!^^

Trong chuyên mục 'Reading (Đọc)' đăng bởi Newsun, 20/4/2010. — 1.212 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Styles !!!^^

  người bn x thường có thói quen kéo dài phn v ng bng cách thay vì s dng 1 đng t đ din t 1 hành đng thì người ta dùng 1 danh t ca đng t đó kết hp vi 1 đng t nht đnh đ din t hành đng đó !
  đây nhóc nêu ra 1 s ví d thường găp.Ai có bít thêm thì bổ sung giúp nhóc nhé !!^^


  decide = make a decision
  know(about) = have knowledge (of)
  intend = have intention (of +V-ing/to + inf)
  shop = do the shopping
  cook = do the cooking
  clean = do the cleaning
  wash up = do the washing up
  iron = do the ironing
  argue = have an argument
  brush one’s hair = give one’s hair a brush
  complain (of/ about) = have complaints (about)
  land = make a landing
  look = have/took a look
  love SOne = be in love with SOne
  start = make a start
  receive = be in receipt of
  rest = have/take a rest
  sigh = give a sigh
  sleep = get a sleep
  talk (to/with)SOne = have a talk to/ with SOne
  sighal to SOne for Sthing = make a sighal to SOne
  Sipp Sthing = have a sipp of Sthing
  Progress = make progress
  Visit = pay a visit (to)
  Bath = have/ take a bath
  Explain (to SOne )Sthing = have explantion for Sthing
  Smile at SOne = give SOne a smile
  Arrange = make/have arrangements
  Speak = have a speech
  Lecture = give a lecture
   


  fuyuai_mei thích điều này.


Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP