Stressed syllable

Trong chuyên mục 'Speaking (Nói)' đăng bởi thungan_dhqn, 29/4/2012. — 1.502 Lượt xem

 1. thungan_dhqn

  thungan_dhqn Thành viên thân thiết Staff Member Thành viên thân thiết

  Stressed syllable

  1) Dấu nhấn trong từ có 2 âm tiết:
  a. Đa số những từ có 2 âm tiết thì âm nhấn rơi vào âm thứ 2
  Ex: en’joy, main’tain, ac’cept…
  Note: Tuy nhiên có một số động từ có 2 âm tiết nhưng trọng âm rơi vào âm thứ nhất
  Ex: ‘promise, ‘visit, ‘enter, ‘happen, ‘listen…
  b. Đa số những tính từ và danh từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm thứ nhất
  Ex: ‘standard, ‘table, ‘busy, ‘handsome….
  Exception: ma’chine, a’lone,…
  c. Một số từ có 2 âm tiết vừa là danh từ vừa là động từ thì:
  • Nếu là danh từ thì nhấn âm thứ nhất: ‘record, ‘present, ‘increase,’ import, ‘export, ‘object, ‘rebel…
  • Nếu là động từ thì nhấn âm hai: re’cord, pre’sent, in’crea, im’port, ex’port, ob’ject, re’bel,…
  d. Danh từ ghép có hai âm tiết thì trọng âm rơi vào âm thứ nhất:
  Ex: ‘raincoat, ‘shorthand, ‘sunsise, ‘bedroom,…
  e. Tính từ ghép thì trọng âm rơi vào âm thứ nhất:
  Ex: ‘airtight, ‘homesick, ‘waterproof…
  2) Dấu nhấn trong từ có 3 âm tiết:
  a. Âm nhấn rơi vào âm thứ nhất:
  Ex: ‘cinema, ‘calender, ‘capital,…
  b. Nếu âm thứ nhất là một tiền tố thì âm nhấn rơi vào âm thứ 2 :
  Ex : ad’normal, im’patent, un’happy,...
  c. Nếu âm thứ nhất và âm thứ là những tiền tố thì âm nhấn rơi vào âm thứ ba :
  Ex : discon’nect, disap’prove,...
  3) Dấu nhấn trong từ có 4 âm tiết :
  a. Âm nhấn rơi vào âm thứ nhất nếu từ đó không có tiền tố hay hậu tố đặc biệt được đề cập ở phần 4, 5, 6 sau đây.
  Ex : ‘necessary, ‘difficulty,..
  b. Khi từ được cấu tạo bằng cách thêm một hay nhiều tiền tố ( trừ những tiền tố hay hậu tố đặc biệt được đề cập ở phần 4, 5, 6 sau đây) thì âm nhấn rơi vào âm chính.
  Ex : misunder’standing,...
  4) Những từ mà có hậu tố sau đây thì âm nhấn rơi vào âm thứ 3 đếm ngược lại kể từ cuối :
  -OUS : ad’ventutous, au’tonomous, u’nanimous,...( Exception : e’no’rmous, tre’mendous,...)
  -TUDE : ‘attitude, ‘latitude, ‘fortitude,...
  -ATE : ‘illustrate, dis’criminate,...
  -ISE / -IZE : ‘modernise, ‘normelize, revo’lutionaize,...
  -FY : ‘sastify, e’lectrify,...
  5) Những từ mà có các hậu tố sau đâythì âm nhấn rơi vào âm đứng liền kề trước nó :
  -ETY / -ITY : va’riety, ca’pacity, com’munity,…
  -IA / -IAL / -IAN / -IANCE / -IAR / -ICAL / -ICANT / -IENCE / -IENCY / -IENT / -ION / -IOR / -IUM : ‘asia, com’merical, elec’trician, lu’xuriance, fa’miliar, e’lectrical, sig’nificant, im’patience, de’ficiency, o’bedient, cri’terion, in’ferior, har’monium
  -ULAR / -UAL: par’ticular, ha’bitual,…
  -IC: a’tomic, eco’nomic,…
  -IOUS / -EOUS / -UOUS : am’bicious, in’genuous,…
  -CRACY / -LOGY / -LOGIST / -GRAPHY / -METRY / -NOMY: de’mocracy, ge’ology, bi’ologist, ge’ography, ge’ometry, as’tronomy.
  6) Những từ mà có các hậu tố sau đây thì âm nhấn rơi vào âm chính âm đó:
  -ADE: cha’rade, de’grade,…
  -EE: adsen’tee, refe’ree,…
  -ESE / -EER: Vietna’mese, volun’teer,…
  -OO/ -OON: kanga’roo, sham’poo, car’toon,…
  -ETTE: ciga’rette, servi’ette,…
  • -ESQUE: disco’thesque,…
   


  xuanhung_xd9 thích điều này.


 2. xuanhung_xd9

  xuanhung_xd9 thichhohap.com Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  15/12/2011
  Bài viết:
  1.997
  Lượt thích:
  3.677
  Kinh nghiệm:
  113
  Bài viết của em hay. Nhưng khó nhìn quá. hix
   
 3. thungan_dhqn

  thungan_dhqn Thành viên thân thiết Staff Member Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  14/1/2012
  Bài viết:
  384
  Lượt thích:
  341
  Kinh nghiệm:
  63
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  hix
  em soạn bên word rồi copy qua!
  trời đang nóng em làm biếng sửa nên post luôn!
  hjx
  em sửa lại rồi đó!
  dễ xem hơn chưa anh?
   

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP