Start/stop doing và Start/stop to do

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
Start/Stop doing va Start/Stop to do

Trong phần này chúng ta sẽ phân biệt hai từ startstop, cùng với những cấu trúc đi kèm với nó. Các cấu trúc này bao gồm:
- Start + infinitive và Start + gerund
- Stop + infinitive và Stop + gerund


Với động từ 'start', bạn có thể nói 'start to do''start doing' mà ý nghĩa của chúng không khác nhau, chẳng hạn: "Last year I started learning Chinese" hay "Last year I started to learn Chinese."

Cả hai câu đều đúng và đều có nghĩa là Năm ngoái tôi bắt đầu học tiếng Trung Quốc.

Về trường hợp của động từ 'stop'.

Động từ 'Stop' có thể được theo sau bằng cả to + infinitive hay danh động từ - the gerund - nhưng với động từ này thì với mỗi cấu trúc mang một nghĩa khác nhau.

Chúng ta có hai ví dụ: "He stopped to have lunch" và "He stopped having lunch" và có thể thấy là hai câu này khác nhau hoàn toàn về nghĩa.

"He stopped having lunch "có nghĩa là anh ấy dừng lại không tiếp tục ăn trưa, hay anh ấy đã ăn xong và không ăn nữa. "He stopped having lunch because a friend was on the telephone."

Còn "He stopped to have lunch" có nghĩa là anh ấy dừng không làm một việc gì đó để ăn trưa.

"After playing football for two hours he stopped to have lunch." ta có thể thấy đầu tiên anh ấy chơi bóng đá, sau đó anh ấy thôi không chơi nữa để ăn trưa.

Các bạn chú ý hai cấu trúc với Start và Stop, tránh nhầm cách dùng của từ này đối với từ kia ^_^
__________________
 
Top