[Special Event] Chúc mừng sinh nhựt Kẻ mà ai cũng biết là ai :3

Thế này cô Trang đỡ tiền quà rồi =))
 
nho đọc kĩ coi, quà gửi về xuanthupro=)) Hết biết =))
Sao k ai thèm giải đố zị? Sếp Xuân Thu nói trúng thế rầu mà k ai thèm nói tiếp =))
xuanthupro Có hàng gì mà sợ lộ? =))
 
Tôi nhìn cũng không hiểu gì ráo =.=
 
Quay lại
Top