so that có khác in order?

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
  • the staff are working overtimẹ They want to complete the project in time.
the staff are working overtimein order........
  • Heput bars on lower windows. He didn't want the children to climb in.
he put bar on lower windows so that........


The staff are working over time. They want to complete the project in time.
--> The staff are working over time in order to complete the project in time
in order to là chỉ về mục đích (vì mục tiêu hoàn thành dự án đúng hạn nên họ mới làm việc quá giờ, tức là có mục tiêu trước rồi họ mới vì vậy mà hướng tới làm việc quá giờ chứ không phải làm việc quá giờ nên hoàn thành dự án )

He put bars on lower windows. He didn't want the children to climb in.
--> He put bars on lower windows so that the children couldn't climb in.
so that là chỉ về nguyên nhân kết quả ,cũng có ý nói về mục đích nhưng ý chính nói về nguyên nhân kết quả .(anh ta đặt then chắn cửa mục đích là để những đứa trẻ không trèo vào được, và nguyên nhân vì vậy mà những đứa trẻ không vào được)

thực ra hai cái này chẳng khác nhau bao nhiêu về nghĩa cả,xét nghĩa thì dùng cái nào cũng như nhau thôi, nó khác nhau ở chỗ in order to + V còn so that+ clause
dùng in order to khi cùng chủ ngữ, còn dùng so that khi khác chủ ngữ


Trên đó là ý kiến chủ quan của tớ
Hi vọng có thể giúp ích cho bạn
__________________
 
Top