Sử Sơ lược tiến trình Lịch sử Việt Nam

tieu yen tu

TYT.FDC.KSV
Staff member
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/9/2011
Bài viết
3.888
1. Thời nguyên thủy ( khoảng 30 -90 vạn năm ----> 2700 năm cách ngày nay):
- Thời kì đá cũ ( 30 -90 vạn năm -----> 1 vạn cách ngày nay).
- Thời kì đá mới ( 1 vạn năm -----> 4000 năm cách ngày nay).
- Thời kì kim khí - hình thành giai cấp và Nhà nước ( 4000 năm -----> 2700 năm cách ngày nay).

2. Thời cổ đại ( từ thế kỉ VII TCN -----> năm 905):
- Thời kì Văn Lang - Âu Lạc ( thế kỉ VII TCN ---> năm 179 TCN)
- Thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc ( 179 TCN -----> năm 905)

3. Thời trung đại ( từ năm 905 ----> năm 1858)
- Họ Khúc - Họ Dương (905 - 937)
- Nhà Ngô (938 - 965)
- Nhà Đinh (968 - 980)
- Nhà Tiền Lê (980 - 1009)
- Nhà Lí (1009 - 1225)
- Nhà Trần (1225 - 1400)
- Nhà Hồ (1400 - 1407)
- Thời thuộc Minh (1407 - 1427)
- Nhà Lê sơ (1428 - 1527)
- Nhà Mạc (1527 - 1592)
- Lê Trung Hưng (1533 - 1592 - 1789)
- Chúa Nguyễn ( 1600 - 1774)
- Tây Sơn ( 1776 - 1802)
- Nhà Nguyễn (1802 - 1884 - 1945)

4. Thời cận đại ( 1858 ----> 1945)
- Quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam (1858 - 1884)
- Thời kì Pháp thuộc (1884 - 1945)

5. Thời hiện đại ( 1945 ---> nay)
- Kháng chiến chống Pháp ( 1945 -1954)
- Kháng chiến chống Mĩ ( 1954 - 1975)
- Cả nước thống nhất đi lên Chủ nghĩa xã hội ( 1975 --->nay)
 
Top